Džemal Bijedić

Džemal Bijedić

Džemal Bijedić

Džemal Bijedić rođen u Mostaru (Bajatova ulica) 12. aprila 1917. godine, gdje je i odrastao kao potomak ugledne trgovačke porodice. U rodnom gradu završio je školu, a potom i gimnaziju.

Oktobra 1939. u Beogradu biva primljen u SKOJ, a decembra 1939 u mostarskoj organizaciji KPJ. Četri puta je zatvaran, svaki put u Mostaru. Za vrijeme Drugog svjetskog rata aktivno kao član Partije učestvuje u Narodno oslobodilačke borbe.

Nakon rata postaje pomoćnik ministra unutrašnjih poslova vlade Bosne i Hercegovine, potom 1948. načelnik Uprave za agitaciju i propagandu Centralnog komiteta KPBiH.

Lista njegovih funkcija je duga i vodi prema gore na hijerarhijskoj ljestvici: osim dvije navedene funkcije bio je i sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, član Izvršnog vijeća Bosne i Hercegovine, predsjednik Republičkog vijeća, predsjednik Skupštine SRBiH i na kraju predsjednik Saveznog izvršnog vijeća SFRJ (SIV) 1971 godine (savezni premijer).

Tragično je poginuo  18. januara 1977. g. u avionskoj nesreći na putu za Sarajevo na vrhuncu svoje moći. Supruga Razija je poginula zajedno sa Bijedićem. Iza njih je ostalo troje djece: Dragana, Azru i Milenka.

Po Džemalu Bijediću je nazvan Univerzitet Džemal Bijedić koji danas djeluje u istočnom dijelu Mostara.