Blagaj

VIJESTI IZ BLAGAJA SMJEŠTAJ U BLAGAJU GASTRO U BLAGAJU

 

Blagaj

Blagaj

Naziv: Blagaj

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Općina: Mostar

Kanton: Hercegovačko-neretvanski

Entitet: Federacija BiH

Država: Bosna i Hercegovina

tvrđava, Blagaj, BiH

tvrđava, Blagaj, BiH

Blagaj je naselje u južnoj Bosni i Hercegovini.

Blagaj se nalazi 7 kilometara južno od Mostara, grada i općine kojoj pripada.

U antičkom dobu na području Blagaja je postojalo ilirska utvrda i rimski Castrum. U vrijeme vizantijskog cara Justinijana izgrađeno je nekoliko utvrđenih gradova na tom poručju. Blagaj se spominje u Konstantin Porfirogenetovom djelu “De administrando imperio” (O upravljanju imperijom) kao “Bona”, dio Zahumlja.

Za vrijeme Stefana Nemanje, Zahumlje je bilo pod dominacijom Raške države, a krajem 12. stoljeća župan Jurko je podigao crkvu svetog Kuzma i Damjana. Zahumlje postaje dio bosanske države u 14. stoljeću u vrijeme bosanskog bana Stjepana II Kotromanića.

Blagaj je pripadao području Bišća, a područje je poznato kao rezidencijalno mjesto bosanskih vladara i roda Hranića, Kosača.

tekija, Blagaj, BiH

tekija, Blagaj, BiH

Blagaj je prvi put pomenut 1423. godine, za vrijeme Osmanlija kada je bio sjedište Blagajskog vilajeta, potom kadiluka i podijeljen je na nekoliko mahala. Grad je imao sedam džamija, dva hana, četiri musafirhane, medresu, dva mekteba, tekiju, četiri kamena mosta na rijeci Buni, jedan na Bunici i dva na ponornici Posrt, kiraethanu i sedam mlinica s dvadeset osam mlinova. Za vrijeme austrougarskog razdoblja su izgrađene je katolička crkva 1908. godine, te pravoslavna crkva 1893. godine.

Osim Blagaja kod Mostara, u Bosni i Hercegovini postoje istoimena naselja kod bosanskohercegovačkih gradova Novog Grada (Bosanski Novi), Donjeg Vakufa i Kupresa.