Tuzlanski kanton

» Smještaj u Tuzlanskom kantonu / županiji
» Kantoni / Županije Federacije BiH

Opštine / općine Tuzlanskog kantona / županije:
Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice.

Tuzlanski kanton

Tuzlanski kanton

Tuzlanski kanton je smješten u sjeveroistočnom dijelu Bosne, te čini 11,1% ukupne teritorije Federacije Bosne i Hercegovine. Zauzima površinu od 2.908 km2, a prema procjenama iz 1996. godine, na ovom području živi 611.500 stanovnika (189,67st/km²), od toga je 35% raseljenih i prognanih lica. Brojem stanovnika u Federacije Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton participira sa 26,2%.

Administrativno, privredno i kulturno središte Tuzlanskog kantona je Tuzla koja je jedan od četiri najveća grada u Bosni i Hercegovini.

Najvažnija privredna grana ovog dijela Bosne i Hercegovine je industrija. Područje kantona raspolaže raznovrsnim resursima, na čemu je izrastao širok dijapazon industrijske proizvodnje. Ugalj i kamena so, dva su najvažnija mineralna resursa ove regije. Solno ležište je jedino ove vrste u Bosni i Hercegovini, dok je prema rezervama uglja ovaj prostor najveće energetsko područje Bosne i Hercegovine.

Tuzla

Tuzla

Poljoprivredne površine zauzimaju 49% teritorije Tuzlanskog kantona. Proizvodnja električne energije je također zastupljena i postoji 5 elektrana.

Tuzlanski kanton predstavlja destinaciju sa bogatim prirodnim i kulturno historijskim vrijednostima, koja su osnov za razvoj turističke privrede, gdje se već decenijama postižu zapaženi ekonomski i drugi rezultati.

Na  području Tuzlanskog kantona nalaze se i srednjovjekovni utvrđeni gradovi “Soko-grad” Gračanica (1426.), srednjovjekovni „Grad Srebrenik“ izgrađen 1333. god., čije su dobro očuvane zidine i danas interesantne mnogim arheolozima i istoričarima  i „Stari  grad“ Teočak (1345.).

Gradačac

Gradačac, kula Husein-bega Gradaščevića

U Gradačcu se nalazi i Gradina koju su između 1756. i 1821. godine izgradili Gradašćevići, džamija Husejnija, koju je podigao Husejin-kapetan Gradaščević 1875. godine kao i dvije stare Sahat kule građene uporedo sa starim gradovima u Gračanici i Gradačcu. U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini, osnovana 1839. godine. Umjetnička i muzejska zbirka ove biblioteke svjedoči o burnoj historiji Gradačca. Međutim najočuvanije na Tuzlanskom kantonu su Hadži-Hasanova–Čaršijska džamija u Tuzli, Atik džamija u Gornjoj Tuzli, Djevojačka ili Jalska džamija, Turalibegova/Poljska džamija, Džindžić džamija, Šarena džamija, Kuršumlija džamija u Kladnju, Husejnija džamija u Gradačcu, Ahmed Pašina džamija u Gračanici, Džebarska i Prilučka džamija u Živinicama.

Srebrenik

Srebrenik, kula

Od  prirodnih  nasljeđa Tuzlanskog  kantona  ističemo  bogatstvo rijeka čiji se vodotoci grupišu oko rijeke Spreče, Tinje, Drinjače, Sapne, Sušice i ulijevaju u rijeke Bosnu i Drinu. Na području Kantona postoji nekoliko hidroakumulacionih jezera sa polivalentnom namjenom, a to su jezera Modrac i Bistarac u Lukavcu, Šićki Brod-Tuzla, Snježnica-Teočak, Hazna i Vidara-Gradačac, zatim mineralne i termalne vode na području općine Tuzla, Gračanica, Gradačac i Živinice.

Pećine Tuzlanskog  kantona su bogate crtežima–gravurama, sa scenama jahača na konjima, lova, jeleni, ljudske figure, pravougaona polja ispunjena tačkicama, šematizovana predstava čovjeka, falusi, strelice i drugi teško dokučivi oblici stari preko 10.000 godina kao što su u Djevojačkoj i Bebravskoj pećini. Bebravska pećina spada u red ponirućih pećina dubine 50 m i dužine cca 500 m sa završnom galerijom, prepuna stalaktita i stalagnita raznih dimenzija, kao i u selu Pribitkovići- općina Banovići, pećina “Borovac” bogata raznovrsnim pećinskim nakitom.

jezero Modrac, Lukavac

jezero Modrac, Lukavac

Na izvorištima termalnih voda izgrađeni su mnogi Banjsko-lječilišni kompleksi kao što su „Banja Ilidža“-Gradačac, Hotel-Banja „Bristol“ u Tuzli, bazeni “Toplice“ Živinice, te „Terme“ Gračanica.

Posebnu pažnju svakako zaslužuje Tuzlanska “Panonika” slano Panonsko jezero koje se nalazi u samom centru grada na lokalitetu slanih bunara.

www.bih-x.info