Srebrenica

VIJESTI IZ SREBRENICE
SMJEŠTAJ U SREBRENICI
GASTRO U SREBRENICI

Naziv: Srebrenica
Općina: Srebrenica
Površina: 527 km2

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

Opština Srebrenica je smještena u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, unutar velikog zavoja srednjeg toka rijeke Drine.

Srebrenica

Srebrenica

Srebrenica obuhvata površinu od 527 km2 u kojoj je 1991. godine živjelo 36.666 stanovnika, raspoređenih u 81 naselja.

Na istoku i jugoistoku graniči sa susjednom državom Srbijom, na krajnjem jugu sa opštinom Višegrad i Rogatica, na zapadu sa opštinom Milići i na sjeveru sa opštinom Bratunac.

Srebrenica je kroz historiju bila poznata po imenima kao što su Argentaria, Argentum, Bosna Argentaria, Domavia…

Poznata je po bogatstvu ruda, među kojima je i srebro po kojem je dobila ime, zatim po ljekovitim vodama kojih je jako malo u svijetu, a takođe ima i veoma povoljan geografski položaj.

Eksploatacija olova i srebra sa područja Srebrenice koju su započeli Iliri bila je glavna preokupacija za rani antički dolazak Rimljana u Srebrenicu, što je u velikoj mjeri uticalo na daljnji tok istorijskih dešavanja na ovom prostoru. Rimljani su prvobitno uzvodno od Skelana nadomak Drine, izgradili “Flavijevski grad Malvesiatium”, a nešto kasnije u Sasama i čuvenu “Domaviju”.

Srebrenica

Srebrenica

Puni procvat Domavija je doživjela u III vijeku (222-235. g.), kada je imala oko 30.000 stanovnika, te je bila jedno od najvećih naselja u Evropi, a predstavljala je i rudarsku prijestolnicu za rimske provincije Panoniju i Dalmaciju.

Dolaskom slavenskih plemena početkom VI vijeka i raspadom rimskog carstva, Domavija i širi prostor oko Srebrenice gubi na značaju, a dolazi i do rušenja svih antičkih gradova.

Evidentno je kontinuirano srednjovjekovno postojanje dubrovačke kolonije u Srebrenici, a 1352. godine Srebrenica se prvi put pominje u njihovim izvorima. Zbog intenzivne rudarske djelatnosti i ogromnog rudnog bogatsva tokom srednjeg vijeka Srebrenica je bila poprište stalnih sukoba bosanskih kraljeva, srpskih despota i turskih careva.

Srebrenica 1995

Srebrenica 1995

Godine 1463. Srebrenica je potpala pod viševjekovnu tursku upravu zajedno sa drugim dijelovima BiH u čijem sastavu ostaje sve do dolaska Austro-Ugarske 1878. godine. Period Turske vladavine na ovim prostorima dalekosežno se odrazio u vjerskom i kulturno-etnografskom pogledu na stanovništvo. Po dolasku nove uprave na ovim prostorima obnavlja se rudarstvo i oživljava eksploatacija mineralnih izvora (“Crni Guber”), grade se novi putni pravci i upravne zgrada koje su dobro očuvane sve do danas.

Prvi svjetski rat, Srebenici donosi destabilizaciju i nova razaranja. U periodu između dva svjetska rata u Srebrenici nije bilo značajnijeg privrednog napretka. U Drugom svjetskom ratu, Srebrenica je u potpunosti uništena. Nekoliko puta je osvajana, do konačnog oslobođenja 11. marta 1945. godine.

11. jula 1995. vojska pod komandom ratnog zločinca Ratka Mladića, u prisustvu holandskih jedinica u sastavu UNPROFOR-a, osvaja Srebrenicu i u roku od tri dana čine stravičan genocid nad nevinim bošnjačkim civilnim stanovništvom. Tih dana u gradu i okolici ubijeno je preko 8000 osoba.

Današnja Srebrenica je tiha i mirna. I tužna. Vecina njenog prijeratnog stanovništva je odselilo u svijet, ostavljajuci je da se brine sama o sebi. Jedino ljeti, oko 11. jula u Srebrenici se skupi prilicno dosta njenih stanovnika, pa se moze dobiti osjecaj da i nije tako sama.