Vlasenica

VIJESTI IZ VLASENICE
SMJEŠTAJ U VLASENICI
GASTRO U VLASENICI

Vlasenica, grb

Vlasenica, grb

Naziv: Vlasenica
Općina: Vlasenica
Površina: km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

Vlasenica

Vlasenica, BiH

Vlasenica je gradić i sjedište istoimene općine u Bosni i Hercegovini.

Valsenica se kao naselje javlja sredinom 15. vijeka, dolaskom osmanlija u Bosnu i zauzimanjem tadašnjeg prostora pod imenom “Birač”, oko 1463. godine.

Uspostavljanjem austrourgarske uprave osnovan je vlasenički srez kao dio Tuzlanske oblasti. Već 1879. rekonstruisan je makadamski put Sarajevo-Sokolac-Han Pijesak-Vlasenica-Zvornik.

Vlasenica je dobila ime po travi “Vlasulji” koja raste u ovom kraju.

Karakteristika ovog kraja su visoke i guste šume, koja sa ostalim ljepotama i bogastvima daju posebnu draž Vlasenici.

Vlasenica se nalazi na raskrsnici puteva, koji iz doline rijeke Drine vodi prema Sarajevu i dijeli se u dva kraka. Jedan produžava ka jugu prema Han Pijesku, Sokocu i Sarajevu, a drugi nešto zapadnijim smjerom Kladanj-Olovo-Sarajevo.

Vlasenica panorama

Vlasenica panorama

HISTORIJA:
Kao naselje javlja se sredinom 15. vijeka, dolaskom osmanlija u Bosnu i zauzimanjem tadašnjeg prostora pod imenom “Birač”, oko 1463.godine.

U vrijeme osmanlijske vladavine, Vlasenica je bila važna raskrsnica. U 17. vijeku, kao središte kadiluka (sreza) nalazila se u sastavu zvorničke kapetanije, a od 1842. godine bila je uključena u redovan telegrafsko-telefonski i poštanski saobraćaj. Uspostavljanjem austrourgarske uprave osnovan je vlasenički srez kao dio Tuzlanske oblasti.

Ekonomska situacija u Vlasenici i njenoj okolici između dva svjetska rata je bila veoma teška. Harala je glad, tuberkuloza, tifus, dizenterija i razne druge bolesti. Za vrijeme Drugog svjetskog rata (1941 -1945) Vlasenica je prelazila iz ruku u ruke raznih zaraćenih strana, što nije moglo da ostane bez posljedica izraženih u velikim ljudskim žrtvama i materijalnim razaranjima širokih razmera.

Nažalost i posljednji rat u BiH (1992-1995) ostavio je dubok trag na ovaj grad.