Grude

VIJESTI IZ GRUDA SMJEŠTAJ GASTRO
Grude grb

Grude grb

Naziv: Grude
Opcina: Grude

Površina: — km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Zapadnohercegovački
Država: Bosna i Hercegovina

Grude, grad i središte istoimene općine u Bosni i Hercegovini, nalazi se na samoj granici sa Republikom Hrvatskom.

Grude

Grude

Svjedočanstva o životu na ovim prostorima prisutna su još u prahistorijskim vremenima. Naime, na lokalitetu Ravlića pećine, koja se nalazi u Drinovcima, pronađeni su tragovi života, koji datiraju iz razdoblja kasnijeg neolita. Pretpostavlja se da je život na ovim prostorima tekao kontinuirano, smjenjivali su se narodi, kulture, civilizacije, a prostorom južne Herecgovine prolazile su i vojske, od rimskih legija do Napoleonovih jedinica.

Srednji vijek je vrijeme stećaka, najkarakterističnijih simbola bosanske kulturne baštine. Stećke u grudskoj općini pronalazimo gotovo na svakom koraku, što dokazuje da je u to vrijeme život bujao.

Grude su smještene na rubovima plodnog Imotsko-bekijskog polja, a obuhvata prostor omeđen planinom Biokovom na jugu, te planinskim masivima Vrana i Čvrsnice na sjeveru, u općini Posušje.

Crkva Svete Katarine-Grude

Crkva Svete Katarine, Grude

Prelijep krajolik je obrastao niskim rastinjem tipičnim za kraške krajeve. Blizina mora daje ovom kraju blagu klimu mediteranskih karakteristika, koja zbog relativne blizine planinskih masiva povremeno preuzima i obilježja kontinentalne klime.

Područje Gruda bogato je prirodnim ljepotama, u koje se ubrajaju brojne kraške jame i pećine karakteristične za ovaj kameniti krajolik, kao i brojni izvori i vodeni resursi, što je za ovo kraško područje neobično, poptu jezera Krenica, rijeke Vrlika…

Sa 16′000 stanovnika i površinom od 218 kvadratna kilometra općina po političko-teritorijalnoj organizaciji BiH pripada Zapadnohercegovačkom kantonu entiteta Federacije Bosne i Hercegovine.