Stari gradovi i utvrde

Srebrenik, tvrđava

Srebrenik, tvrđava

Bosna i  Hercegovina se nalazi na međi zapadnih i istočnih kultura i civilizacija, što je predodredilo razvoj arhitekture i cjelokupne umjetnosti.

U njenoj dugoj historiji na ovom prostoru našle su odraza različite kulture koje su se preplitale, obogaćivale i stvarale sopstvene izdanke.

Ovde se sustižu i prepliću: predhistorijska, grčka, rimska, slavenska, zapadno-evropska, vizantijska i islamska kultura.

Svaka od njih je ostavila arhitektonsko naslijeđe i rezultiralo je specifičnim autohtonim izrazom.

Blagaj – Stjepan Grad
Bobovac
Dvorac Gradina
Kraljeva Sutjeska
Mogorjelo
Ostrožac
Počitelj
Podmilačje
Stari grad Stolac
Stari grad Bužim
Tvrđava Kastel, Banja Luka