Nekropola stećaka Radimlja

Nekropola stećaka Radimlja

Nekropola stećaka Radimlja

Nekropola stećaka Radimlja nalazi se u Vidovu polju, 3 km zapadno od Stoca, na putu Čapljina – Stolac.

Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, relativno visokoj umjetničkoj kvaliteti izrade, bogatstvu plastičnih dekoracija, reljefnih predstava i natpisa koji spominju poznate historijske ličnosti, kao i svom neobičnom smještaju i dostupnosti, nekropola Radimlja spada u najvrijednije spomenike srednjovjekovnog perioda u BiH. Nekropola u Radimlji uvrštava se u red najukrašenijih nekropola u BiH. Po svojim likovnim odlikama nekropola na Radimlji spada među nekoliko najvrijednijih i najznačajnijih nekropola stećaka uopće.

Većina nadgrobnih kamenova – stećaka datira iz XV i XVI stoljeća.  Po podacima iz 1967. godine nekropola je brojala ukupno 133 primjerka. Izgradnjom ceste Čapljina – Stolac, u periodu austrougarske uprave, nekropola je presječena tako da je 11 primjeraka ostalo na sjevernoj, a svi ostali na južnoj strani puta. Pretpostavlja se da je tom prilikom uništeno 20-ak spomenika, koji su iskorišteni kao kamena podloga.

Nekropola stećaka RadimljaSpomenici ove nekropole su svrstavani i orijentirani u pravcu sjeverozapad – jugoistok, pri čemu je glava umrlog položena ka sjeverozapadu, a noge ka jugoistoku. Za obradu je korišten krečnjak iz kamenoloma sa obližnjeg Ošanićkog brda, oko 800 m udaljenog sjeveroistočno od nekropole, gdje do danas stoji jedan nedovršeni stećak.

Prema uobičajenoj skali osnovnih oblika nekropola se sastoji od:
36 ploča, 1 ploče sa podnožjem, 27 sanduka, 24 sanduka sa podnožjem, 4 visoka sanduka, 5 visokih sanduka sa podnožjem, 2 sljemenjaka, 31 sljemenjak sa podnožjem i 3 krstače. Od ukupnog broja 63 su ukrašena, što znači da se nekropola u Radimlji uvrštava u red najukrašenijih nekropola u BiH. Najljepše ukrašeni oblici su sljemenjaci i visoki sanduci.

Nekropola stećaka RadimljaMeđu motivima koji imaju dekorativni karakter po broju i obradi ističu se povijene trolisne lozice i tordirane vrpce, te motivi simboličnog značenja kao što su sunce (krug), zvijezde i polumjesec. Brojni su i motivi krsta, često vrlo stiliziranog, te motivi štita, mača i luka sa strijelom.

Natpisi se pojavljuju na pet spomenika.

Na V sjednici Komisija je donijela odluku o proglašenju Historijskog područja – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, nacionalnim spomenikom.

 

Od 70.000 evidentiranih stećaka na 3300 lokaliteta, u Bosni i Hercegovini nalazi se oko 60.000, u Hrvatskoj 4.400, u Crnoj Gori oko 3.500 i u Srbiji oko 4.100. Osnovne grupe stećaka čine položeni i uspravni kameni monoliti.