Foča-Ustikolina

Foča-Ustikolina je jedna od tri općine BosanPodručje općine se većim dijelom prostire prostire lijevom i manjim dijelom desnom obalom rijeke Drine. Čine je tri mjesne zajednice, a administrativno sjedište naselje Ustikolina.

Foča Ustikolina

Foča Ustikolina

 

Kako je locirana na obalama i slivovima nekoliko rijeka u Ustikolini je od davnina bilo izuzetno razvijeno ribarstvo. Oaze zelenila i ljepote u slivovima rijeka omogućavaju idealne uslove za razvoj riječnog turizma na ovim prostorima.

Na teritoriji općine nalazi se znatan broj objekata i simbola iz bogatog kulturno-historjskog naslijeđa Bosne i Hercegovine koji čine sastavni dio njene historije.

Ustikolina je jedinstvena i po tome što je u njoj podignuta prva džamija u Bosni i Hercegovini, među prvima na Balkanu, Turhan Emin-Begova džamija, koja je tokom posljednjeg rata srušena do temelja. Danas je na istom mjestu podignuta nova džamija sa najvišim minaretom na Balkanu (65 m).

Drina, Ustikolina

Drina, Ustikolina

Područje općine Foča-Ustikolina se sastoji se od dijela nekadašnje općine Foča koje je nakon potpisivanja dejtonskog mirovnog sporazuma podjeljen po entitetima, a naselja Bavčići, Bešlići, Bunčići, Donje Žešće, Zabor, Zebina Šuma, Jabuka, Kolakovići, Lokve, Mazlina, Mravljača, Njuhe, Petojevići, Podgrađe, Previla, Prisoje, Račići, Radojevići, Rodijelj, Slavičići, Sorlaci, Stojkovići, Ustikolina, Filipovići i Cvilin su objedinjena u okviru novoformirane općine Foča-Ustikolina, koja pripada entitetu Federacija BiH.sko-podrinjskog kantona u Bosni i Hercegovini.