Kalinovik

Kalinovik

Kalinovik

Kalinovik je bosanskohercegovačka općina i gradić koji se nalazi južno od glavnog grada Sarajeva, a graniči sa općinama Foča, Ustikolina, Konjic, Nevesinje, Gacko i Trnovo.

Kalinovik se nalazi 65 kilometara od Sarajeva, na nadmorskoj visini od 1070 metara, ima u 73 naselja.

Kalinovik je od aneksije Bosne i Hercegovine veliki vojni poligon i na izvjestnan način vojnički gradić, koji živi od svog garnizona. Jedno vrijeme oko 1960-ih bio je čak drugi po veličini u Europi sa svoja dva logora, u koji se moglo smjestiti i do 10.000 vojnika.

jezero Gvozno - Kalinovik BiH

jezero Gvozno - Kalinovik BiH

Kako je vojska bila trajna činjenica u Kalinoviku još od kraja XIX st. tako se i privreda prilagodila  potrebama tog velikog garnizona.

Od 1990-ih i raspada SFR Jugoslavije i njezine JNA vojni logor Kalinovik nije više u funkciji, a privreda  Kalinovika nije pronašlo nikakvu adekvatnu zamjenu za isto.