Novi Travnik

VIJESTI IZ NOVOG TRAVNIKA SMJEŠTAJ GASTRO

Novi Travnik, grb

Novi Travnik, grb

Naziv: Novi Travnik
Opcina: Novi Travnik

Površina: 232 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Srednjobosanski
Država: Bosna i Hercegovina

Novi Travnik se nalazi u središtu Srednjobosanskog kantona na nadmorskoj visini od 516 metara.

Novi Travnik

Novi Travnik

Općina Novi Travnik, zauzima 232 km2, ima 51 naseljeno mjesto organizovano u 17 mjesnih zajednica, smještena je, najvećim djelom u dolini rječice Grlonice, između planina Vilenice, Komara, Radovana i Vranice. Sam grad Novi Travnik još zovu i “Grad mladosti”.

Okružena je općinama: Travnik, Vitez, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje i Bugojno.

Područje općine je naseljeno od pretpovijesti do današnjih dana o čemu svjedoče brojne gradine u dolini rijeke Grlonice i na lokalitetu Rostovo – Sebešić kao i nekropole stećaka od kojih je najpoznatija ona na lokalitetu Maculje, u narodu zvana “Kameni svatovi”. Ovi krajevi posebno su bili značajni u rimsko doba kada se intenzivno vadila željezna ruda, po čemu su ime i dobila prva naseljena mjesta ovog kraja: Pećine i Ruda.

stecak,  Novi Travnik, Kameni svatovi

stecak, Novi Travnik, Kameni svatovi

Intenzivniji razvoj cjelokupnog područja počinje sredinom prošlog stoljeća, kada ovo područje dobiva i administrativno sjedište, odnosno status općine kao jedinice lokalne samouprave.