Neretva

Neretva

Neretva

Rijeka Neretva duga je 225 km, koja svojim najvećim  dijelom  protiče  kroz  Bosnu i Hercegovinu  (203 km),  te  manjim  dijelom  prije ušća u Jadransko more, kroz Hrvatsku (ukupno 22 kilometra) i spada u jedan od najvrijednijih prirodnih resursa BiH. Izvire u planinskim područjima visoke Hercegovine, ispod brda Gredelj i karakteristična je kao planinska rijeka. Neretva i njena okolica prepoznatljivi su zbog svojih izuzetnih prirodnih ljepota i raznolikosti krajolika.

Rijeka Neretva je poznata po svojoj smaragdno-zelenoj boji,  čistoj  i  u  svom gornjem toku pitkoj vodi.  Zbog planina kroz koje se probija, zbog svojih kraških pritoka i obilnih vrela uz samo korito, zbog svoje plahovitosti sa neprekidnom smjenom brzaka, slapova i virova, zbog svoje izvanredne čistoće i bistrine, Neretva je pravi biser prirode posebno u svom gornjem toku uzvodno od Konjica sa velikim brojem endemskih vrsta flore i faune.

Neretva

Neretva

Smaragdna rjeka je velika atrakcija, ne samo zbog čistoće vode i plahog toka, nego i zbog toga što na određenim dijelovima dozvoljava rafting i druge aktivnosti na vodi – splavarenje, sportski ribolovkajakarenje, kanjoning. Moguće je kampirati uz njene obale, a okolna područja su interesantna za planinarenje, rekreaciju ili alpinizam.

Posljednih deset godina rafting na Neretvi doživio je naglu ekspanziju.  Od Glavatičeva do Konjica vozi se najinteresantnija rafting tura na Neretvi sa nekoliko divljih dijelova i spada u najatraktvnije rijeke u Evropi sa stepenom težine 2-3. Dužina staze je oko 23 km i plovidba traje oko 5 sati sa prelijepim kanjonom i vodopadima, koji se vide prilikom spuštanja.

Neretvu odlikuju dobro očuvane prirodne specifičnosti – klisure i kanjoni, brzaci, slapovi i vodopadi, obilje vrela čiste i zdrave vode, sa atraktivnim pritokama, jezerima, a u širem području i atraktivnim masivima visokih planina (značajan broj vrhova preko 2000 m.n.v.) kao što je Treskavica, Bjelašnica, Čvrsnica, Visočica i Prenj.

Neretva rafting

Neretva rafting

Na Jablanici su u Drugom svetskom ratu Tito i partizani, noseći 4000 ranjenika, dobili neizvjesnu Bitku na Neretvi/Bitku za ranjenike. Porušeni most preko Neretve podsećajuća na jednu od najvećih partizanskih pobjeda.  U Ratnom Muzeju u Jablanici, uz  sami most, izložene su fotografije i drugi predmeti koji pripovjedaju o ovom čuvenom ratnom historijskom događaju.

Jablanica je poznata i po jagnjećem pečenju. Tradicionalni način pečenja jagnjeta iznad otvorene vatre je donio slavu brojnim restoranima duž glavnog puta /M 17/, južno od grada.

Nezaobilazan je i grad Mostar sa svojim Starim mostom, remek djelom neimara Hajrudina,  o kojem je putopisac Evlija Ćelebija u XVII vijeku napisao: “Ja,mali rob i najmanji prošao i obišao sam do sada šesnaest carevina, ali ovako visoke ćuprije ne vidjeh”.

Neretva

Neretva

Biser na Neretvi, Počitelj, rijedak spoj orijentalnog Istoka i srednjovjekovnog Zapada u Europi privlači poglede svih prolaznika. Kula koja i danas “čuva” uski prolaz pored rijeke Neretve na putu od mora prema unutrašnjosti već je pet stotina i pedeset godina čuvar historije ovog kraja i ljudi.

U srednjem toku izgrađeno je nekoliko brana za proizvodnju električne energije  – Jablanica,  Grabovica,  Salakovac,  Mostar, koje na tom području stvaraju umjetna akumulacijska jezera.

U svom toku prema jugu i Jadranskom moru protiče kroz Konjic, Jablanicu, Mostar, Počitelj, Čapljinu.  . Fauna Neretve i njenih pritoka izuzetno je bogata te je poznata po vrstama kao što je mekousna pastrmka.

Neretva sa okolnim područjem je značajna u pogledu raznovrsnosti ekosistema i staništa, sa svojom florom i faunom, kulturnom i istorijskom baštinom.

Mostar

Mostar i rijeka Neretva

Pritoke Neretve: Jezernica, Slatnica, Šištica, Idbar, Glogošnica, Mostarska Bijela, Buna, Bregava, Krupa, Norin, Mala Neretva, Gornji i Donji Krupac, Dindolka, Rakitnica, Konjička Ljuta, Trešanica, Neretvica, Rama, Doljanka, Drežanka, Radobolja, Jasenica, Trebižat.

Pritoka Rakitnica, koja je zbog svojih izuzetnih prirodnih karakteristika i geomorfoloških fenomena, idealna za upražnjavanje raznih ekstremnih sportova u netaknutoj prirodi, ali i za edukativne i naučne aktivnosti.

Zbog svojih prirodnih vrijednosti područje toka Neretve pruža izvanredne uslove za razvoj brojnih oblika turizma.