Brčko distrikt

Brčko Distrikt

Brčko Distrikt

Brčko Distrikt je administrativna jedinica Bosne i Hercegovine. Distrikt se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni i pod međunarodnom je upravom. Sjedište distrikta je grad Brčko.

Brčko Distrikt je službeno osnovan 8. marta 2000. godine ili godinu dana nakon međunarodne arbitraže za Brčko, a dormiran je na cijeloj teritoriji općine Brčko.

Zbog svog položaja, Brčko Distrikt, pored tradicionalnog lovnog, ima dobre mogućnosti za razvijanje kongresnog i seoskog turizma.