Živinice

VIJESTI IZ ŽIVINICA SMJEŠTAJ U ŽIVINICAMA GASTRO U ŽIVINICAMA

Živinice grbNaziv: Živinice
Općina: Živinice
Površina: 291 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Tuzlanski kanton
Država: Bosna i Hercegovina

Živinice

Živinice su gradić i općina u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, južno od Tuzle. Administrativno pripadaju Tuzlanskom kantonu u sklopu Federacije Bosne i Hercegovine.

Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Živinice imala je 54.783 stanovnika, raspoređenih u 29 naselja. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma općina Živinice, u cjelini, ušla je u sastav Federacije Bosne i Hercegovine.

U sedmom vijeku na području općine Živinice se trajno nastanjuju slavenska plemena. Srednjovjekovna teritorija Živinica bila je u sastavu Bosanske države, oblasti Gostilj, Dramešin i Soli kao samostalnih političkih jedinica koje su do dolaska Osmanlija u Bosnu izgubile te atribute. Naselje Živinice kao urbana lokacija nastala je vjerovatno u 18. vijeku. Postojanje prvih srednjovjekovnih utvrđenja “Gradina” u Nevrenči, “Grad Jasičak” iznad Bašigovaca, “Džebarska gradina”, “Grad-Čaršija” iznad Gornje Višće i mnogi stećci, ukazuju na činjenicu da su okolna naselja znatno starijeg nastanka.

Živinice

Živinice

Prvi zapisi o stećcima datiraju iz prve polovine 16. vijeka. Južni i istočni dijelovi živiničke teritorije naročito su bogati nekropolama i stećcima. Registrirano je oko 25 nekropola i desetak stećaka samaca. Danas je sačuvano oko 250 stećaka na raznim lokalitetima, posebnu pažnju predstavlja stećak “Vrpolje” u Đurđeviku, koji je ujedno i jedini stećak sa pisanim tekstom.

Postanak imena Živinice još uvijek nije utvrđen. Prema M. Hadžijaniću Živinice se pominju u jednom turskom dokumentu iz 1764 kao “Živinice zvano Uskopči, vjerovatno (Oskovci) u nahiji Tuzla”.

Općina Živinice, kao osnovna jedinica lokalne samouprave, formirana je Odlukom Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine, br. 28/59, 19. juna 1959. godine. Danas obuhvata područje od oko 300 km² na kome trenutno skupa sa prognaničkom populacijom živi oko 75.000 stanovnika. Na području općine konstituisano je 26 mjesnih zajednica, od kojih četiri čine gradsko naselje. Prema procjenama, u gradu i prigradskim naseljima živi oko 23.000 stanovnika, što je u odnosu na predratni period skoro udvostručen broj.

U Živinicama egzistiraju sljedeći sportski klubovi: Rukometni klub Konjuh namještaj (Premijer liga BiH), Ženski rukometni klub Živinice (Premijer liga BiH), Fudbalski klub Slaven (Druga liga FBiH).