Trnovo

Trnovo je općina u blizini glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva.

Trnovo, BiH

Trnovo, BiH

Nakon potpisivanja dejtonskog mirovnog sporazuma prijeratna općina Trnovo je podjeljena u dva dijela koja su pripala entitetima Bosne i Hercegovine. Od prijeratnih pet mjesnih zajednica, četiri su se našle u entitetu Federacija BiH i kao općina Trnovo pripadaju Kantonu Sarajevo, dok je prijeratna mjesna zajednica Trnovo pretvorena u općinu i sa još sedam općina pripada Istočnom Sarajevu u entitetu Republika Srpska.

U sastav općine u entitetu Republika Srpska su ušla naseljena mjesta: Bogatići, Grab, Jablanica, Kijevo, Klanac, Milje, Podivič, Rajski Do, Tošići, Turovi i Ulobići, te dijelovi naseljenih mjesta: Trnovo i Vrbovnik.

Općina Trnovo se nalazi oko 30 km jugostočno od Sarajeva oivičena vijencem kojeg čine planine Igman, Bjelašnica, Treskavica i Jahorina.