Orašje

VIJESTI IZ ORAŠJA SMJEŠTAJ U ORAŠJU GASTRO U ORAŠJU
Orašje grb

Orašje grb

Naziv: Orašje
Opcina: Orašje
Površina: 121 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Posavski
Država: Bosna i Hercegovina

Orašje je grad i središte istoimene opštine / općine i nalazi se na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine.

Orašje

Orašje

Grad je naslonjen na desnu obalu rijeke Save i pretežno je smješten u ravnici. Vještački nasipi štite grad od proljetnih poplava uzrokovanim vodostajem rijeke Save.

Hladne zime s puno snijega i topla ljeta karakterišu područje grada i cijele općine.

Most Županja – Orašje preko rijeke Save spaja Bosnu i Hercegovinu sa susjednom Hrvatskom. Gradnja mosta je završena 1998. godine.

Orašje je nastalo u 19. vijeku. Formirali su ga protjerani muslimani iz Srbije, a nakon raspada Otomanskog carstva i progona Turaka koji naseljavaju Bosnu. Za njih se podižu dva nova naselja – Gornja i Donja Azizija, odnosno Šamac (Bosanski Šamac) i Orašje.