Domaljevac / Šamac

Domaljevac-Šamac

Domaljevac-Šamac

Novoformirana općina Domaljevac-Šamac, jedna je od tri opštine / općine u Posavskom kantonu / županiji na sjeveru Bosne i Hercegovine.

Nakon posljednjeg rata najveći dio općine Bosanski Šamac ušao je u sastav Republike Srpske. U sastav Federacije BIH, ušla su naseljena mjesta: Bazik i Domaljevac, te dijelovi naseljenih mjesta: Bosanski Šamac, Brvnik, Grebnice i Tišina. Od ovog područja formirana je općina Domaljevac-Šamac.

Vlast u Domaljevcu, prije Drugog svjetskog rata, imali su Knezovi. Imali su svoj ured. Primali su i distribuirali poštu. Kontaktirali sa visom vlašću u Šamcu. Pitalo ih se za sve i o svemu su odlučivali.

Domaljevac-Šama, rijeka Sava

Domaljevac-Šama, rijeka Sava