Srednjobosanski kanton

» Smještaj u Srednjobosanskom kantonu / županiji
» Kantoni / Županije Federacije BiH

Opštine / općine Srednjobosanskog kantona / županije:
Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, Vitez

Srednjobosanski kanton, Travnik
Srednjobosanski kanton, Travnik

Srednjobosanski kanton je smješten u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine na površini od 3.199 km², što čini 12% površine Federacije BiH, sa preko 253.000 stanovnika. Na jugozapadu graniči sa Bosanskom krajinom, a na istoku sa Zeničko-sarajevskom regijom.

Po svom geografskom položaju predstavlja važno raskrižje bosanskohercegovačkih pa i evropskih puteva, te značajno tranzitno područje.

Karekteristika ovog Kantona je izrazito planinsko- brdsko područje. Najveće rijeke su Lašva i Vrbas koje sa svojim tokovima određuju prometnost u svim pravcima (sjever –jugoistok-zapad). Od ukupne površine SBK 57% pokriveno je šumama a 34% poljoprivrednim površinama.

Jajce, vodopad

Jajce, vodopad

Klimatske karakteristike su planinsko-kontinentalna klima sa mikro-lokalitetnim varijetetima vezanim za riječne doline i nadmorsku visinu. Kanton čine područja općina Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf- Uskoplje, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik i Vitez.

Srednjobosanski kanton je, usprkos modernim urbanim kretanjima, uspio očuvati svoju tradiciju i dušu, a kao dokaz tome jesu dvanaest općina od kojih svaka posjeduje niz oblika selektivne turističke ponude , sa specifičnim destinacijama koje predstavljaju oazu za izletnike, turiste i poslovne ljude koji imaju potrebu da pobjegnu od svakodnevnice.  Srednja Bosna, uvezana svojim općinama privredno, kulturno i historijski, oduvijek se ponosila velikanima na polju kulture, nauke, umjetnosti i sporta.

Vlašić
Vlašić

Planinski masivi Vlašića i Vranice koji su bogati raznim vrstama divljači obrušavaju svoje strane u duboka korita rijeka Lašve, Vrbasa, Fojnice i Lepenice, koje se kao glavne arterije nadopunjuju sa bezbroj bistrih i ribom bogatih potoka.

Prirodne ljepote su: rijeke, jezera, planinski lanci dubokih klanaca, termalni izvori, vode bogate ribom, te kulturno-historijski spomenici s obilježjima istočne i zapadne kulture.

Planina Vlašić s vrhom od 1943 m nadmorske visine, predstavlja izvanrednu destinaciju za zimske sportove, i pripreme sportista. Zatim, tu je i Travnik poznat po Plavoj

Fojnica Prokoško jezero

Fojnica, Prokoško jezero

vodi, sjedištu vezira i kao rodno mjesto nobelovca Ive Andrića, potom Prokoško jezero (na 1630 metara nadmorske visine) koje se nalazi u fojničkoj općini, termalni izvori u Kiseljaku i Fojnici, potom Jajce i plivini vodopadi, kao i Plivino jezero…itd itd.

Gostoprimstvo dobrih i ponosnih domaćina i specifična gastro ponuda gosta ne mogu ostaviti ravnodušnim.

www.bih-x.info