Park prirode Blidinje

Park prirode Blidinje

Park prirode Blidinje

Park prirode Blidinje, kojem granice čine Vran planina, Neretva, Čvrsnica i Doljanka, jedna je od prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine. Blidinje sadrži niz prirodnih i istorijskih znamenitosti među kojima svakako treba spomenuti Blidinjsko jezero, botaničko – zoološki rezervat Masna luka i Hajdučku republiku Mijata Tomića.

Zbog svojih povoljnih geomorfoloških osobina i prekrasnih krajobraza, a 30. aprila 1995. godine  područje je proglašeno parkom prirode.

Park prirode Blidinje je dobilo ime po Blidinjskom jezeru koje je smješteno u dnu Dugog polja na visini od 1184 m. Površina jezera je oko 6 km² uz relativno malu dubinu, dok voda u jezero dolazi prvenstveno s okolnih planina Vrana i Čvrsnice sa proljetnim otapanjem snijega.

Park prirode Blidinje

Park prirode Blidinje

Uz jezero proteže se Dugo polje, koje danas služi za ispašu, a manjim dijelom za obrađivanje, premda je u prošlosti bilo obrnuto. Najpoznatije znamenitosti parka uz jezero su i bogata arheološka nalazišta, te nekropola sa 150 stećaka u Dugom polju koja je u januaru 2004. godine dobila status Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Od kulturoloških mjesta vrijedan spomena je i franjevački samostan, koji je smješten u podnožju vrha Pločno 2228 m mjestu zvanom Masna Luka, a u istom je smještena i umjetnička galerija.

Sportsko- rekreacioni centar Risovac u parku prirode Blidinje se nalazi na nadmorskoj visini 1.250 metara. Do Blidinja se stiže iz Jablanice putem dužine oko 25 km od čega je oko 15 km makadam, u ne tako lošem stanju. Zimi se redovno održava, te je moguće doći do skijališta.

Park prirode Blidinje, stećci, Dugo polje

Park prirode Blidinje, stećci, Dugo polje

Među velikim brojem životinjskih vrsta koje žive u parku, važno je spomenuti kralja šume- smeđeg medvjeda i ukras vrhova Čvrsnice – divokozu. Veliki Triton, vrsta vodozemca, je jedan od endemičnih životinjskih vrsta.

Ljekovita biljka, žuta gorčica predstavlja izuzetan ukras i istovremeno blago pašnjaka.

Veliko je bogatstvo i raznolikost flore i vegetacije visokih planina Hercegovine. To se posebno odnosi na planine Prenj, Čvrsnicu, Čabulju, Vran i dr. koje se nalaze u sklopu Parka, pa se ovaj sklop planina u fitogeografiji naziva «Hercegovački endemični razvojni centar», jer je u njemu zastupljen veliki broj endemičnih biljaka.

Park prirode Blidinje Risovac

Park prirode Blidinje Risovac