Vukosavlje

VIJESTI IZ VUKOSAVLJA
SMJEŠTAJ U VUKOSAVLJU
GASTRO U VUKOSAVLJU

Vukosavlje, grb

Vukosavlje, grb


Naziv: Vukosavlje
Općina: Vukosavlje
Površina: 86 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

Vukosavlje je novoformirana općina u Bosni i Hercegovini.

Vukosavlje

Vukosavlje

Administrativno pripada bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska, a nastala je nakon potpisivanja dejtonskog Mirovnog sporazuma, od dijelova teritorije općine Modriča (naseljena mjesta Jakeš, Pećnik i Modrički Lug) i općine Odžak (naseljena mjesta Gnionica, Jošava, Jezero, dijelovi Srnave, Ade, Potočana i Vrbovca).

Općina Vukosavlje na sjeveru graniči sa općinom Odžak koja se nalazi u bosanskohercegovačkom entitetu Federacija BiH, dok na istoku i jugoistoku dodiruje općinu Modriča. Sjeverozapadni dio općine Vukosavlje graniči sa općinom Bosanski Brod.

Prostor opštine Vukosavlje pripada južnim obroncima Panonske nizije, odnosno Bosanske Posavine, sjeverozapadno.

Po podacima popisa stanovništva 5z 1991. godine na prostoru današnje opštine Vukosavlje je živjelo 7.999 stanovnika

bih-x.info