Žepče

VIJESTI IZ ŽEPČA SMJEŠTAJ U ŽEPČU GASTRO U ŽEPČU

Žepče grb

Naziv: Žepče
Općina: Žepče
Površina: 210 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Zeničko-dobojski
Država: Bosna i Hercegovina

Žepče je grad i središte općine u Zeničko-dobojskom kantonu, Bosna i Hercegovina.

 

Žepče

Žepče

Grad Žepče je smješten u centralnoj Bosni, na pola puta između Zenice i Doboja.

Nakon potpisivanja dejtonskog Mirovnog sporazuma općina Žepče ulaz u sastav bosanskoercegovačkog entiteta Federacija BiH, a 2001. godine, općini se dodaju i naselja Adže, Pire, Ponijevo, Matina, Ljubatovići, Grabovica, Čustovo Brdo, Komšići, Radunice i Globarica koja su do tada pripadala općini Maglaj, kao i naselja Brankovići, Donji Lug, Gornji Lug, Vrbica, Debelo Brdo, Osova, Vinište i Gornja Lovnica koja su do tada pripadala općini Zavidovići.

Grad Žepče se pominje još u vrijeme Rimskog carstva, a prvi pisani trag je zabilježen 14. oktobra 1458. godine, u povelji Stjepana Tomaša, a 14. oktobar se slavi kao Dan Općine Žepče.

Kroz Žepče prolazi magistralni put Sarajevo – Zenica – Doboj – Bosanski Brod – Slavonski Brod (Hrvatska), te željeznička pruga Ploče (Hrvatska) – Sarajevo – Zenica – Doboj – Modriča – Šamac.

 

TURIZAM:
ŽepčeŽepče je okruženo planinama pogodnim za planinarenje i lovni turizam. Kroz Žepče protiče rijeka Bosna, a u neposrednoj blizini grada i samom gradu se nalazi 14 izvora mineralne vode, od kojih je najbogatiji izvor u naselju Bistrica, 3 kilometra od Žepča, prema Zavidovićima.

Kiseljak-Žepče-Papratnica, je područje koje je pogodno za vikend, zdravstveni turizam, lov, ribolov i sportsku rekreaciju. Ovaj kraj je bogat lovnom divljači: srndać, lisica, divlja svinja, divlja patka, fazan.

Na području Žepča nalazi se 16 lovačkih kuća i domova. Pravi raj je u selu Papratnica, gdje se uz istoimenu rijeku nalaze mnoge oaze za odmor.