Gradačac

VIJESTI IZ GRADAČCA SMJEŠTAJ U GRADAČCU GASTRO U GRADAČCU

Gradačac grb

Naziv: Gradačac
Opcina: Gradačac
Površina: 270 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Tuzlanski
Država: Bosna i Hercegovina

 

Gradačac je grad i središte istoimene općine u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Gradacac

Gradacac

Smjestio se na obroncima Majevice, na nadmorskoj visini od 129 metara. Gradom dominira kula Husein-bega Gradaščevića, poznatija kao Gradina, koja je zaštitni znak i prepoznatljivi simbol grada. Gradačac se nalazi u blizini gradova Bosanski Šamac, Modriča i Odžak.

Na području Gradačca se prostirala srednjovjekovna župa Nenavište (ona je obuhvatala veći dio današnjih općina Gradačac, Modriča i Bos. Šamac a u historijskim izvorima se prvi put javlja 1326-29, kasnije se na ovom području javlja grad Gračac (1461).

Prvi spomen samoga Gradačca u historijekim vrelima nalazi se u jednoj darovnici, koju je izdao bosanaki kralj Stjepan Tomašević u Bobovcu 18 septembra 1461. godine.

Ovaj je kraj prilikom pohoda sultana Fatiha na Bosnu došao prvi put pod tursku vlast 1463.godine. Odmah sljedeće sljedeće 1464 godine, ugarsko-hrvatski kralj Matijaš uspio je Turcima preoteti čitav sjeverni i sjevero-zapadni dio Bosne pa je od preotetih krajeva obrazovao obrambeni bedem, poznatu Jajačko-srebreničku banovinu sa središtima u Jajcu odnosno Srebreniku. Pod Osmanlijskom je vlašću od 1519. Gračačka nahija spomenuta je u jednom defteru iz 1533. dok se 1634. navodi da Gradačac pripada Gračaničkom kadiluku. Nakon Karlovačkog mira (1699.) Gradačac, kojem je tada bila namijenjena odbrana osmanlijskih granica na Savi, mnogo dobija na svom strateškom značaju. Godine 1701. postaje palanka, a od 1710. sjedište kapetanije.

Banja Ilidža Gradačac

Banja Ilidža Gradačac

U Gradačcu je banjsko lječilište Ilidža. Ljekovita svojstva njene termalne vode bila je poznata i u osmanlijsko doba. 1882. godine ovdje je napravljen prvi banjski objekat i uz njega dvije stambene zgrade. Banja se postepeno širila i danas razvila u veliki, savremeno organizovan banjsko-hotelski kompleks.

Pored izvanredne ljekovitosti, banja sa svojom neposrednom okolinom, zatim vještačka jezera “Hazna” i “Vidara” s uređenim plažama za kupanje i mogućnošću izvođenja sportova na vodi i bavljenja ribolovom, kao i ostali susjedni tereni i krajolici, sa svojim rječicama i potocima, šumama, livadama i proplancima, čine ovaj kraj izuzetno zanimljivim i privlačnim u oblasti turizma i turističkog prometa.