Tuzla

VIJESTI IZ TUZLE SMJEŠTAJ U TUZLI GASTRO U TUZLI

Tuzla grb

Tuzla grb

Naziv: Tuzla
Opcina: Tuzla
Površina: 436 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Tuzlanski
Država: Bosna i Hercegovina

Tuzla  panorama

Tuzla panorama

Tuzla se nalazi na jugoistočnim obroncima planine Majevice (sjevero-istočna Bosna), na prosječnoj nadmorskoj visini od 239 metara.

Po popisu iz 1991. godine općina Tuzla je imala 131.861 stanovnika, a zauzimala je površinu od 307 km2. Grad Tuzla je administrativno sjedište te privredni, obrazovni i kulturni Tuzlanskog kantona i ekonomsko-geografske regije sjeveroistočna Bosna.

Tuzla je sa sjeverozapada okružena planinskim vijencem Majevica (Medvednik 843 m2), sa jugozapada planinama Ozren, Konjuh i Javornik. Osnovnu mrežu vodotoka čini rijeka Jala sa svojim pritokama, od kojih su najveće Joševica i Solina, te Požarnička rijeka, Grabov i Mramorski potok. Grad Tuzla ima odlike umjereno kontinentalne klime.

Tuzla  panonsko jezero

Tuzla panonsko jezero

Predratnu privrednu strukturu tuzlanskog područja karakterizira razvoj bazne industrije i energetike, kao dominantnih gospodarskih grana, s obilježjem ekstenzivnosti.

Tuzla je jedno od najstarije nastalih naselja na tlu Bosne i Hercegovine. Arheološka istraživanja utvrdila su postojanje neolitskog naselja. Na širem prostoru Tuzle živjeli su Iliri, Kleti, Grci i Rimljani. U VII vijeku trajno se nastanjuju slavenska plemena. U pisanim izvorima Tuzla se prvi put spominje u djelu “De administrando imperio” bizantijskog cara i historičara Konstantina Porfirogenita iz 950. godine, u kojem izričito spomenje Tuzlu kao grad, pod rimskim nazivom Salines što znači grad soli.

U vrijeme osmanske vladavine,Tuzla je imala status kadiluka, a potom i kapetanije. Krajem XVII vijeka dobija strateški značaj za odbranu sjevernih granica Osmanskog carstva. Na kraju osmanskog perioda,Tuzla je imala oko 5.000 stanovnika.

Industrijalizacija grada započela je pod austrougarskom upravom moderniziranjem proizvodnje soli, otvaranjem rudnika uglja, eksploatiranjem šuma, otvaranjem drugih industrijskih pogona i, naročito, izgradnjom željezničke pruge Doboj – Tuzla.

Tuzla

Tuzla

Period bržeg razvoja nastupa nakon Drugog svjetskog rata. tom periodu razvijena je i modernizirana proizvodnja soli, snažna hemijska industrija, otvoreni novi kopovi uglja, razvijeno građevinarstvo, metalna i metalno-preradivačka industrija, mlinarstvo i pekarstvo, proizvodnja kvasca, pogoni za preradu voća i povrća, grafička industrija, industrija obuće, zanatstvo, ugostiteljstvo, trgovina, autosaobraćaj…