Pale-Prača

Pale-Prača

Prača

Prača je gradić smješten na obalama rijeke Prače.

To je centar općine Pale-Prača, jedne od tri općine Bosansko-podrinjskog kantona. Leži između planina Jahorina, Romanija, Crni rajski vrh, Klek, te Borovac. Prača je od Goražda udaljena 40-tak, a od Sarajeva 35 kilometara, te je povezana sa ostatkom Bosne i Hercegovine modernim putevima. Nalazi se na nadmorskoj visini od 639 m, pa do 1344 metara.

Na lokalitetima sela Komrani, Cemernica i drugim mjestima i nalazi se veliki broj stećaka.

U blizini Prače nalaze se ostaci drevnog grada Pavlovac kojim je vladala neobična vladarka Jerinja. Legenda kaže za ovu neobičnu vladarku da je vunom pregrađivala rijeku Praču kako bi uživala u vožnji lađom. Mlijeko sa brdskih predjela od seoskih domaćinstava dobivala je u drvenim koritima koja su bila povezana sa tvrđavom u obliku vodovoda. Najčudnija legenda vezuje ovu neobičnu vladarku sa strašću za ubijanjem mladih odabranih ljubavnika. Nakon provedene jedne noći bacala bi ih sa gradskih zidina u kanjon rijeke Prače.

Od kantonalnog središta Goražda je udaljena oko 40 km-a, a od glavnog grada BiH, Sarajeva 35 km.

Kanjon Prače

Kanjon Prače

Lijep živopisan kraj, sela smještena u podnožju planina na obalama rijeke Prače koja je sačuvana u svojoj prirodnoj čistoći i veoma je bogata potočnom pastrmkom.

Lovište “Bijele vode”, u blizini Prače, se nalazi na osnovnim pravcima turističkog saobraćaja zapadne, srednje i istočne Evrope, i veoma je važna raskrsnica osnovnih putnih pravaca: Beograd-Ustiprača-Sarajevo; Beograd-Ustiprača-Goražde-Dubrovnik; Sarajevo-Pale-Prača-Goražde-Dubrovnik.

Lovištem preovladavaju visoke i niske šume bukve, hrasta i plemenitih liščara, gdje, ustvari, obitava pretežan dio raznovrsne divljači. Cijelo područje je bogato vodom i ne postoje veći kompleksi koji nemaju izvora, potoka ili rijeka.

U kanjonu rijeke Prače nalazi se interesantna pećina Banja stijena. Jedna je od najdužih u RS i specifična po rijetkom pećinskom nakitu.

Rijeke Rakitnica, Prača, Žepa i Bereg su bogate pastrmkom i mladicom dok Drina nudi i mogućnost sportova na vodi kao što su rafting, splavarenje, spuštanje kajakom. Lovišta Sjemeć, Mednik i Borike pružaju izvanredne mogućnosti lova i upoznavanje sa bogatom florom i faunom ovog kraja. Svoje stanište ovdje su našli: medvjed, vuk, lisica, srna.