Trebinje

VIJESTI IZ TREBINJA
SMJEŠTAJ U TREBINJU
GASTRO U TREBINJU

Trebinje grb

Trebinje grb

Naziv: Trebinje
Opcina:Trebinje
Površina: 904 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

Trebinje je grad i središte općine na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine.

Trebinje

Trebinje

Trebinje nje smješteno na rijeci Trebišnjici i dugo vremena je smatran jednim od najljepših gradova Bosne i Hercegovine.

Najnovija arheološka istraživanja obavljena tokom 1997. i 1998. godine, potvrdila su činjenicu o kontinuiranom životu ljudi na ovim prostorima od paleolita do danas. Prahistorijskih objekata (tumulusi i gradine) je na hiljade i do sada je ispitano tek oko 1%.

U blizini Bileće je pronađena ilirska grobnica sa veoma neobičnim načinom sahranjivanja – Kačanjska grobnica sa veoma vrijednim predmetima od kojih su neki uvezeni iz Grčke, što govori da prastanovnici Kačnja nisu bili egzotični pustinjaci, već ljudi sa intezivnim komunikacijama na širokom prostoru.

Trebinje-BiH

Trebinje, BiH

Jedna od najstarijih teritorijalno-političkih jedinica formiranih po dolasku Slovena na Balkan bila je Travunija, koja se prostirala: na jugu do Dubrovnika, na sjeverozapadu preko Veličana do Gacka i Pive, i na jugoistoku do Risna. U ovoj oblasti nalazilo se pet gradova među kojima i Trebinje. Ne zna se sa sigurnošću kakav je bio karakter ovih gradova, ali se zna da su to bili vojni centri, a prije svega utvrđena mjesta. Centar ovih gradova bio je Trebinje, po čemu se i ova oblast naziva Trebinjska oblast.

Travunija je došla pod bosansku vlast 1377. Trebinjem i njegovom okolinom upravljala je bosanska vlastelinska porodica Pavlovići, do 1438, kad ga Stjepan Vukčić Kosača pripaja posjedu Kosača. Na području Trebinja bila je carina.

U toku Konavoskog rata, 1430. Dubrovčani su na području Trebinja doživjeli jak poraz od vojvode Radoslava Pavlovića. Upravu u Trebinju držao je gradski knez. U Trebinju je bilo sjedište Trebinjsko-mrkanske biskupije. Među najvažnijim vlasteoskim rodovima sa područja Trebinja su Ljubibratići, Poznanovići, Raspudići, Starčići.

Grad je od mora udaljen 15 minuta vožnje automobilom. Trebinje u neposrednoj blizini ima dva jezera: Trebinjsko i Bilećko jezero, koja imaju ogromne potencijale i u turističkom i privrednom smislu. Grad je prelijep sa očuvanim starim gradom i zamkovima mediteranskog tipa.