Radimlja

Radimlja

Radimlja

Radimlja je napoznatiji lokalitet stećaka – srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika u Hercegovini.

Nalazi se u Vidovu polju, 3 km zapadno od Stoca, na putu Čapljina – Stolac.

Na tom lokalitetu se nalazi 133 stećka različitih oblika i dimenzija. Svakodnevno je dostupna za razgledavanje.

Nekropola u Radimlji uvrštava se u red najukrašenijih nekropola u BiH.

Na V sjednici Komisija je donijela odluku o proglašenju Historijskog područja – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca, nacionalnim spomenikom.

Radimlja  Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, relativno visokoj umjetničkoj kvaliteti izrade, reljefnih predstava i natpisa koji spominju poznate historijske ličnosti, bogatstvu plastičnih dekoracija, kao i svom neobičnom smještaju i dostupnosti, nekropola Radimlja spada u najvrijednije spomenike srednjovjekovnog perioda u BiH.

Historičari kazu: Radimlja je idealna nekropola stećaka. Ona nije najveća na balkanskim prostorima – na izvoru Cetine nalazi se nekropola sa vise od 500 stećaka. No, njeni ukrasi jesu izuzetno bogati, ali nisu vrhunac umjetničke obrade kamena. Međutim nigdje ne postoji takva cjelina sa tako izraženim karakteristikama kao što je Radimlja. Njena 63 stećka su ukrašena, imaju pet natpisa i tu su zastupljeni svi oblici.