Park Prirode “Hutovo blato”

Hutovo blato

Hutovo blato

Hutovo blato je park prirode i ptičiji rezervat u Bosni i Hercegovini,  smješten na pet kilometara od Čapljine, a prostire se na skoro 8.000 hektara prostora u neretvanskoj dolini.

Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve Hutovo blato predstavlja  jedinstvenu submediteransku močvaru u Europi. Poznato je od davnina kao zelena oaza, sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Močvara je interesantna i značajna sa ornitološkog, ihtiološkog, naučnog, ekološkog i turističkog stajališta.

Najveća jezera Hutova blata su: Deransko, Jelim, Drijen, Orah, Škrka i Svitava. Rijeka Krupa (9 kilometara) je glavni vodotok Hutova blata i odvodi vode Gornjeg blata i Svitavskog jezera u rijeku Neretvu.

Zahvaljujući blizini i utjecaju Jadranskog mora, izobilju vode okružene kraško- brdovitim terenom, biološka raznolikost vegetacije Hutova blata je iznimno vrijedna. Cjelokupni biljni pokrivač Parka prirode može se podijeliti na četiri tipa vegetacije : vodena, močvarna, livadska i šumska. Zahvaljujući povoljnim ekološkim uvjetima i utjecaju mediteranske klime na prostoru Parka prirode po posljednjim istaživanjima projekta Life utvrđeno je više od 600 biljnih vrsta.

Hutovo-Blato-4Park je poznat kao oaza u kojoj su smještene mnoge vrste ptica močvarica kao i veliki broj drugih  životinjskih vrsta. “Hutovo blato” se nalazi na jednom od četiri migratorna puta ptica iz Sjeverne i Srednje Europe prema Aziji i Africi. U periodu seobe ptica one uz povoljne  uslove na prostoru “Hutova blata” nalaze obilje hrane, tišinu i mir za odmor te je zbog toga ovaj prostor od davnina prepoznat kao važno stanište ptica močvarica. Najveći broj vrsta ptica je registriran u vrijeme jesenske i proljetne sobe, a također veliki broj vrsta ptica se zadržava na zimovanju i gniježđenju.

Prema posljednjim istraživanjima projekta Life na prostoru Parka prirode “Hutovo blato” zabilježeno je 163 vrste ptica iz 39 porodica. Prema sezonskom statusu, najveći broj vrsta pripada zimovalicama i to 53 vrste.

Hutovo blato

Hutovo blato

U vodama Hutova blata ima 22 vrste riba iz 12 porodica od kojih su pojedine endemske vrste.  Vode Hutovog blata su preko rijeke Krupe i Neretve povezane sa Jadranskim morem tako da i neke migratorne vrste koje žive u slanoj vodi dolaze u Hutovo blato i prilagođavaju se u uslovima slatke vode poput europske jegulje (Anguilla anguilla) i cipola glavaša (Mugil cephalus) itd.

Javno Poduzeće Park prirode “Hutovo blato” je osnovano 1995. godine. Osnovne djelatnosti su zaštita, unapređenje i korištenje prostora kroz održivi razvoj prvenstveno kroz turizam, ribolov i dr.  Sjedište J. P. Park prirode “Hutovo blato” je na Karaotoku gdje se nalaze i druge službe bitne za Park.

Javno poduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina
Karaotok bb, 88307 Višići
Hercegovačko-neretvanski kanton
Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: +387 36 814 716