Federacija BiH

Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) jedan je od dva entiteta Bosne i Hercegovine. Nastala je, 18. marta 1994. godine, potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Tim sporazumom je okončan hrvatsko-bošnjački sukob u Bosni i Hercegovini.

U Sarajevu je, 30. marta 1994. godine, održana konstituirajuća sjednica Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojen Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici su učestvovali poslanici izabrani u Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine na izborima 1990. godine. Ustavotvorna skupština je, nakon izbora za Parlament Federacije BiH, prestala sa radom 1996. godine.

Na nivou Federacije BiH postoje tri ogranka vlasti. Zakonodavnu vlast čini Parlament Federacije BiH, koji se sastoji od Predstavničkog doma i Doma naroda. Izvršnu vlast predstavljaju Predsjednik, Potpredsjednik i Vlada Federacije BiH. Treći ogranak se sastoji od sudova i tužilaštva. Posebni ogranak čine Ombudsmeni Federacije Bosne i Hercegovine.

Glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine je Sarajevo. Sjedište četiri ministarstva Federacije BiH nalaze se u Mostaru.

Federacija BiH je ustrojena po načelu kantona kojih ima deset.