Istočno Sarajevo

Istočno Sarajevo

Istočno Sarajevo

Istočno Sarajevo je naziv grada, odnosno zajednice općina u Bosni i Hercegovini. Jedan je od pet službenih gradova Bosne i Hercegovine.

Istočno Sarajevo je zvanično nastalo nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Formirano je od općina i područja u okolini Sarajeva.

Istočno Sarajevo se nalazi u samom geografskom središtu Bosne i Hercegovine. Na teritoriji grada nalaze se planine koje dosežu i 2000 metara visine: Bjelašnica, Jahorina, Igman, Treskavica i Trebević.

Najvažniji riječni tokovi su Paljanska i Mokranjska Miljacka, koje, kod mjesta Bulozi čine jedinstveno korito rijeke Miljacke (koja protiče kroz glavni grad Sarajevo); Prača, koja izvire ispod padina Jahorine na 1462. metra nadomorske visine i Željeznica sa izvorom ispod planine Treskavice.