Doboj Istok

Doboj Istok

Doboj Istok

Opština Doboj Istok pripada Tuzlanskom kantonu / županiji, a formirana je 10. marta 1998. godine. i graniči s općinom Gračanica.

Sastoji se od pet naseljenih mjesta istočnog dijela prijeratne opštine Doboj. U momentu formiranja općine Doboj Istok naselja su bila izrazito ruralnog karaktera. Na prostoru od oko 40 km2 živi oko 11.000 stanovnika.

Prostor općine Doboj Istok bio je naseljen još u srednjem vijeku, o čemu govore brojni ostaci materijalne kulture, stećci i nišani, sačuvani do danas. Nazivi naseljenih mjesta Brijesnica i Klokotnica spominju se još 1528. godine, dok se naselja Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka spominju 1533. godine.