Ambasade u BiH

Ambasada Republike Austrije
adresa: Džidžikovac 7, Sarajevo
telefon: +387 33 279 400

Ambasada Kraljevine Belgije
adresa: Petrakijina 11, Sarajevo
telefon: +387 33 282 200

Ambasada Republike Bugarske
adresa: Soukbunar 5, Sarajevo
telefon: +387 33 668 191

Ambasada Češke Republike
adresa: Franjevačka 19, Sarajevo
telefon: +387 33 447 525

Ambasada Kraljevine Danske
adresa: Splitska 9, Sarajevo
telefon: +387 33 665 901

Ambasada Arapske Republike Egipat
adresa: N. Gackića 58, Sarajevo
telefon: +387 33 666 498

Ambasada Republike Francuske
adresa: Mehmed-bega Lj. 18, Sarajevo
telefon: +387 33 668 149

Ambasada Grčke
adresa: Obala Maka Dizdara 1, Sarajevo
telefon: +387 33 560 550

Ambasada Republike Gvineja Bisao

adresa: Zmaja od Bosne 6, Sarajevo
telefon: +387 33 288 805

Ambasada Kraljevine Holandije
adresa: Grbavička 4, Sarajevo
telefon: +387 33 223 404

Ambasada Republike Hrvatske
adresa: M. Spahe 16, Sarajevo
telefon: +387 33 444 330

Ambasada Islamske Republike Iran

adresa: Obala Maka Dizdara 6, Sarajevo
telefon: +387 33 650 210

Ambasada Japana

adresa: Mula-Mustafe Bašeskije 2, Sarajevo
telefon: +387 33 209 580

Ambasada Kanade
adresa: Grbavička 4, Sarajevo
telefon: +387 33 222 +387 33

Ambasada Narodne Republike Kine
adresa: Braće Begić 17, Sarajevo
telefon: +387 33 665 686

Ambasada Republike Mađarske
adresa: H. Bibera 53, Sarajevo
telefon: +387 33 208 353

Ambasada Malezije

adresa: Trnovska 6, Sarajevo
telefon: +387 33 201 578

Ambasada Kraljevine Norveške
adresa: Ferhadija 20, Sarajevo
telefon: +387 33 254 000

Ambasada Islamske Republike Pakistan
adresa: Emerika Bluma 17, Sarajevo
telefon: +387 33 211 836

Ambasada Palestine

adresa: Čemerlina 4, Sarajevo
telefon: +387 33 272 700

Ambasada Portugala
adresa: Čobanija 12/I, Sarajevo
telefon: +387 33 200 835

Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije
adresa: Koševo 44, Sarajevo
telefon: +387 33 211 86

Ambasada Kraljevine Španije
adresa: Čekaluša 16, Sarajevo
telefon: +387 33 250 350

Ambasada Kraljevine Švedske

adresa: Ferhadija 20, Sarajevo
telefon: +387 33 276 030