Zvornik

VIJESTI IZ ZVORNIKA
SMJEŠTAJ U ZVORNIKU
GASTRO U ZVORNIKU

Zvornik, grb

Zvornik, grb

Naziv: Zvornik
Općina: Zvornik
Površina: 500 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

Zvornik

Zvornik

Teritorija opštine Zvornik, neposredno prije rata prostirala se uz lijevu obalu rijeke Drine u dužini od 52 km, dok se u dubini najviše prostire 26 km. Od ukupno 500 kvadratnih kilometara njene površine 90% je brdsko planinsko područje. Nadmorska visina kreće se od 130 do 916 metara.

Sam grad nalazi se na nadmorskoj visini od 146 metara. Klima je umjereno kontinentalna. U prirodna bogatstva opštine Zvornik svakako spadaju i šumski kompleksi, koji zauzimaju oko 53% od ukupne površine opštinske teritorije.

U užoj okolini Zvornika najviše kote su Udrč 1043 m, Košutnja stopa 940 m, te Mačkov kamen 923 m.

Zvornik

Zvornik

Rijeka Drina, koja čini hidrografsku okosnicu opštine, sa pritokama, raspolaže sa znatnim hidroenergetskim potencijalom. Sama opština imala je 1991. godine  oko 80.000 stanovnika od kojih je 15.000 živjelo u samom gradu, a ostatak je bio raspoređen na 58 seoskih naselja

Izgrađenost i iskorištenost zemljišta može se podijeliti u tri kategorije. U prvoj kategoriji (grad i industrijska zona Karakaj) izgrađenost je preko 50%. Druga kategorija izgrađenosti su gusto naseljena seoska područja (Divič, Kozluk, Gornji Šepak, kao i novoizgrađena naselja Ekonomija, Ulice i Branjevo), gdje izgrađenost dostiže 20%. Treća kategorija su područje gdje su sela raštrkana, a izgrađenost je oko 5%.

HISTORIJA:
Zvornik se prvi put spominje u historiji 1410 godine, i to pod imenom ZVONIK, a 1519 pod sadašnjim nazivom ZVORNIK. Zvornički stari grad (tvrdava) nastao je znatno ranije, vjerovatno u vrijeme kada se na Drini ustalila granica izmedu Srbije i Bosne (to jest u drugoj polovini 13. ili na početku 14. vijeka).

Zvornik nocu

Zvornik

Grad je podignut je na pogodnom mjestu gdje Drina polako izlazi u plodnu ravnicu i gdje su od davnina prolazili i ukrstali se vazni putevi. To je doprinijelo da se razvije grad, kao jedan od najznačajnijih trgovačkih centara. Uporedo sa privrednim razvojem Zvornik dobija sve odlike naprednog gradskog naselja.

Zato nije slučajno što su kasnije Osmanlije od njega napravili svoj administrativni centar, odnosno sandzak. Nakon pada Bosne pod osmanlijsku  vlast formirana su tri sandžaka: Bosanski 1463, Herčegovacki 1470 i Zvornički 1480. Zvorničkom sandžaku pripadala je cijela sjeveroistocna Bosna. U sastav Zvorničkog sandžaka ulazili su: Kadiluk Srebrenica, Kadiluk Zvornik, Kadiluk Gornja i Donja Tuzla, Kadiluk Gračanica, Kadiluk Bijeljina, Kadiluk Birce i Knezina, Kadiluk Krupanj i Bohorina Kadiluk Loznica, Kadiluk Sabac, Kadiluk Brvenik.

Godine 1878. vlast je  zamijenila Austro-Ugarska. Zvornik je i dalje ostao kotarsko (sresko) sjedište, sa razvijenim zanastvom i trgovinom. Iz popisa stanovništva 1910, vidi se da je grad te godine imao 732 kuće i 3688 stanovnika. Nakon drugog svjetskog rata, Zvornik je središte Sreza i Opštine, kasnije  Međuopštinske regionalne zajednice (opštine Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Šekovici).