Posavski kanton

» Kantoni Federacije BiH

Općine Posavskog kantona:
Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje

Posavski kanton
Posavski kanton

Posavski kanton Federacije Bosne i Hercegovine se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine i sastoji od dva teritorijalno odvojena “džepa”.

Općina Domaljevac-Šamac ima površinu od 44,4 kvadratna kilometra, općina Odžak 158,4 kvadratna kilometra, dok općina Orašje zauzima 121,8 kvadratnih kilometara površine.

Značajan problem predstavlja i to što je kanton teritorijalno rastavljen, tj. općina Odžak nije teritorijalno povezana sa ostatkom kantona koji čine općine Orašje i Domaljevac-Šamac.

Na području Posavskog kantona tokom godine održava se nekoliko tradicionalnih manifestacija kako od kulturnog tako i od turističkog značaja. Najpoznatija kulturna manifestacija je „Dani Hrvatskog Filma“, koja se održava početkom 9. mjeseca u Orašju.

Posavsko kolo
Posavsko kolo

“‘Posavsko kolo” je tradicionalna manifestacija koja se održava na području općine Odžak, sredinom 8. mjeseca. U svom programu obilježavanja sadrži veliki broj kulturnih, sportskih i privrednih događaja. Cilj manifestacije je da velikom broju stranih i domaćih gostiju, koji u to doba godine borave na ovim prostorima, putem izložbi, koncerata, i smotri folklora predstave bar jedan dio kuklturne baštine.

”Domaljevačka tkanica” je kulturno-sportska manifestacija međunarodnog karaktera, koja se održava već nekoliko godina u organizaciji HKUD ”Mladost” Domaljevac.

Lov
Lov

Lovni turizam predstavlja najznačajniju turističku ponudu ovog kraja. Lovište općine Odžak poznato je po kapitalnim primjercima srneće divljači, velikom broju divljih svinja i divljeg zeca. Ostala lovišta su uglavnom više zastupljena sa pernatom divljači, među kojima prednjači fazan, koji se redovito unosi u lovište, a tu su još i divlje patke stanarice, ali i divlje patke i divlje guske koje u zimskim mjesecima dolaze u lovište i zadržavaju se u njemu prilikom odmora u preletima preko ovih prostora.

Bogatstvo vodama rijeke Save na sjeveru, gornji tok rijeke Bosne, te mnogi poribljeni rovovi nastali iskopavanjem zemlje i eksploatacijom šljunka ukazuju da je ovo područje izuzetno atraktivno sa stanovišta turističko-ribolovne ponude. Značajno je pomenuti da su vode bogate: tostolobikom, amurom i šaranima, koji mogu biti i do 20 kg, štukama do 15 kg, smuđem, deverikom, linjakom, kečigom, mrenom, škobaljem, babuškom, karasem, klijenom i drugim ribama.