Petrovo (Bosansko Petrovo Selo)

Petrovo-BiH

Petrovo - BiH

Opština Petrovo je opština u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, u blizini Doboja i Gračanice.

Petrovo zauzima površinu od 510 kvadratnih kilometara, a sjedište je naselje Petrovo.

Opština je formirana za vrijeme posljednjeg rata, kada je dotadašnja Bosansko Petrovo Selo preimenovano u Petrovo, a nakon potpisivanja dejtonskog mirovnog sporazuma i zvanično je osnovana. U sastav opštine tada su ušla naselja Boljanić, Bosansko Petrovo Selo, Kakmuž, Karanovac, Porječina i Sočkovac, te dijelovi naseljenih mjesta: Skipovac Donji i Skipovac Gornji.