Višegrad

VIJESTI IZ VIŠEGRADA
SMJEŠTAJ U VIŠEGRADU
GASTRO U VIŠEGRADU

Naziv: Višegrad
Opcina: Višegrad
Površina: km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

Višegrad

Višegrad

Višegrad se nalazi u prostranoj u istočnoj Bosni, u kotlini rijeke Drine na brežuljkastim padinama koje se blago uzdižu u planine visoke preko 1000 metara.

Višegradska kotlina je jedna od rijetkih proširenja u toku rijeke Drine koja se sastoji djelimično od visokih klisura i planina.

Na mjestu gdje se planine koje čine uski i duboki kanjon Drine razdvajaju u prostranu kotlinu, stoji kameni 500 godina star most sa 11 lukova širokog raspona, poznatijeg svima kao “na Drini ćuprija”. Most je dug oko 250 metara i širok oko 10 metara osim na sredini gdje je proširen sa dvije terase, sa svake strane po jedna. Taj dio mosta zove se kapija.

Prema popisu iz 1991. godine u općini je živjelo 23.200 stanovnika, dok je u samom gradu živjelo 6.000 stanovnika.

Višegrad most Mehmed Paše Sokolovića

Višegrad most Mehmed Paše Sokolovića

Mehmed Paša Sokolović sa titulom velikoga vezira izdao je naredbu da se u Višegradu izgradi most(kome ravna nema). Sama gradnja je trajala od 1571 do 1577 godine i izgrađena je prelijepa građevina sa 11 lukova sa blagim usponom prema sredini i silaznom rampom na lijevoj obali.Iznad lukova čitavom dužinom mosta proteže se profilisani vijenac iznad koga je ograda mosta. Ukupne dužine od 179.44m, visine nad normalnim vodostajem rijeke 15,40 m i širinom kolovoza od 6 metara.

Most je građen od kamena, sedre koji je dovezen iz Majdana kod Višegradske banje. Iznad šestog stuba nalaze se sa obe strane proširenja. Sa desne strane je kameni zid u koji su ugrađene dvije ploče sa natpisom. Gornji stariji napis je ispisan 1571/72 godine,a donji 1577/78 godine. Na prilaznoj rampi lijeve obale nalaze se tri otvora završena prolomljenim lukovima. Na sredini mosta je izgradena sofa a predviđena je za odmor putnika prolaznika, a preko puta sofe je ugrađena kamena ploča na kojoj su na arapskom pismu pisani stihovi pjesnika Nihadija o tvorcu ove čuvene gradevine.

Sam projekta je uradio čuveni arhitekta iz tog vremena Kodja mimar Sinan i svi njegovi projekti su uvrsteni u listu svjetke bastine od UNESCO-a (WORLD HERITAGE list). Most je tako projektovan da mu ni veliki povodanj iz 1896 godine, kada je nabujala matica rijeke Drine preplavila za više od jednoga metra cijelu građevinu, nije mogao naskoditi.