Domaljevac-Šamac

VIJESTI IZ ŠAMCA – DOMALJEVCA SMJEŠTAJ U ŠAMCU – DOMALJEVCU GASTRO U ŠAMCU – DOMALJEVCU

 

Naziv: Šamac – Domaljevac
Općina: Šamac – Domaljevac
Površina: 42 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Posavski
Država: Bosna i Hercegovina

Novoformirana općina Domaljevac-Šamac, jedna je od tri opštine / općine u Posavskom kantonu / županiji na sjeveru Bosne i Hercegovine.

Domaljevac-Šamac

Domaljevac-Šamac

Nakon posljednjeg rata najveći dio općine Bosanski Šamac ušao je u sastav Republike Srpske.

U sastav Federacije BIH, ušla su naseljena mjesta: Bazik i Domaljevac, te dijelovi naseljenih mjesta: Bosanski Šamac, Brvnik, Grebnice i Tišina. Od ovog područja formirana je općina Domaljevac-Šamac.

Područje općine leži na prosječnoj nadmorskoj visini od 85 m i vodom je vrlo bogato područje s riječnom granicom prema susjednoj Hrvatskoj od skoro 25 km.

HISTORIJA


Domaljevac-Šamac, rijeka Sava

Domaljevac-Šamac, rijeka Sava

Domaljevac, kao naseljeno mjesto, prvi put se spominje daleke 1548. godine. Do 1910. godine postajala su dva Domaljevca: Gornji i Donji Domaljevac. Prva kuća u Grebnicama napravljena je oko 1730. godine.

Po odredbi Kraljevine Jugoslavije 1926. godine utemeljena je po prvi put općina Domaljevac u čiji sastav su ulazila mjesta: Domaljevac, Batkuša, Bazik, Brvnik, Grebnice, Liskovac i Odmut.

Početkom ljeta 1926. u Domaljevcu je osnovano prvo Pjevačko društvo. U proljeće 1928. u Domaljevcu počinje “igranje lopte nogom” kako se su tada nazivali nogomet.

Prva poplava zabilježena na području općine bila je 1812. godine. Poplave su bile i slijedećih godina: 1823., 1852., 1866., 1932., 1936., 1937., 1940., 1942., 1945., 1961. Zadnja poplava je bila 1971. godine.

Vlast u Domaljevcu, prije Drugog svjetskog rata, imali su Knezovi. Imali su svoj ured. Primali su i distribuirali poštu. Kontaktirali sa visom vlašću u Šamcu. Pitalo ih se za sve i o svemu su odlučivali.