Bosanski Petrovac

VIJESTI IZ BOSANSKOG PETROVCA
SMJEŠTAJ U B. PETROVCU
GASTRO U B. PETROVCU

Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac grb

Naziv: Bosanski Petrovac
Površina: 750 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka
Općina: Bosanski Petrovac

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Unsko-sanski
Država: Bosna i Hercegovina

Bosanski Petrovac je grad i središte istoimene opštine / općine. Nalazi se u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac

Kao naselje Bosanski Petrovac je postojao i u rimsko doba kao raskrsnica puteva tad najmoćnijeg Rimskog carstva, a Konstantin Porfirogenet ga spominje 1334. godine pod nazivom Pset.

Grad Bosanski Petrovac se nalazi na raskrsnici puteva Bihać-Jajce-Knin, u Petrovačkom polju, između planina Osječenice, Klekovače i Grmeča na nadmorskoj visini od 664 m. Općinu okružuju planine Grmeč sa sjevera, sa zapada Risovac i Cava, a sa juga Osječenica. Gorje je bogato šumama, što predstavlja osnovu ekonomskog razvoja općine.

Za Bosanski Petrovac značajno je napomenuti proizvodnju ćilima u kućnoj radinosti.

Ovaj kraj posjeduje izvrsne uvjete za planinski i lovni turizam. Na obroncima planine Grmeč nalaze se tereni za planinarenje, izlete i lov. Na razmeđu dvaju, šumom bogatih planina Osječenice i Klekovače, smjestio se od davnina poznata vazdušna banja i vrijedno klimatsko odmaralište – prevoj Oštrelj.