Republika Srpska

Republika Srpska vlada

Republika Srpska, zgrada Vlade

Nakon potpisivanja dejtonskog Mirovnog sporazuma i potpisivanjem mira u Parizu, 14. decembra 1995. godine, Bosna i Hercegovina je uređena kao federativna država, koju čine dvije ravnopravne jedinice nazvane entiteti. Jedan od bosanskohercegovačkih entiteta je Republika Srpska, koja zauzima 49% površine Bosne i Hercegovine.

Glavni grad bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska je Banja Luka, koja predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar ovog bosanskohercegovačkog entiteta.

Bosanskohercegovački entitet Republika Srpska je podjeljen na 5 regija: Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Sarajevsko-romanijska regija, Trebinje.

U bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska živi 1′391′593 stanovnika (cca 1996). Prosječna gustina naseljenosti je 56 stanovnika na kvadratnom kilometru. Uz to regionalni razmještaj stanovništva je veoma neravnomjeran (primjer: u Hercegovini – 20 stanovnika po kvadratnom kilometru, a Posavina i Semberija – 150 stanovnika po kvadratnom kilometru).

Republika Srpska mapa

Republika Srpska mapa

Prema procjenama, iz 1996. godine, kategorija radno sposobnog stanovništva obuhvata 892′923 lica ili 64.2% od ukupnog broja stanovnika te godine, a prema zvaničnim podacima u 1999. godini je zaposleno 15.24% ukupnog stanovništva, od čega je najveći broj zaposlenih u industriji, njih 37,71%.

Na prostoru bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska izdiže se nekoliko planina – Kozara, Prosara, Motajica, Vučijak i Trebovac, te krajnji sjevero-istočni ogranci planine Majevica.