Derventa

VIJESTI IZ DERVENTE
SMJEŠTAJ U DERVENTI
GASTRO U DERVENTI

Derventa grb

Derventa grb

Naziv: Derventa
Opcina: Derventa
Površina: 517 km2

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

Derventa

Derventa

Opština Derventa se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine. Graniči se sa opštinama Bosanski Brod, Modriča, Doboj, Prnjavor , a na sjeveru je rijeka Sava koja predstavlja deset kilometara dugu granicu sa Republikom Hrvatskom.

Na prostoru površine 517 kvadratnih kilometara u pedeset sedam sela i gradu Derventi, prije rata živjelo je 57 hiljada stanovnika. Područje opštine je pretežno ravničarsko.

Nadmorska visina od 113 do 164 metra. Geografski položaj i prirodne karakteristike područja opštine Derventa pružaju značajne mogućnosti za razvoj lovnog i seoskog turizma. Cijela teritorija bogata je divljači niskog lova, a obronci planine Motajice poznati su po srnećoj divljači. Kroz Derventu protiče rijeka Ukrina, koja je bogata ribom, a u ljetnim mjesecima popularno kupalište Dervenćana. U saobraćajno-geografskom pogledu općina Derventa ima jako povoljan položaj, smještena je na raskrsnici putnih pravaca za Bosanski Brod, Bos. Šamac, Doboj i B.Luku.

Derventa

Derventa

Saobraćajno-geografski položaj, zajedno sa prirodnim i antropogenim karakteristikama opštine Derventa, pružaju značajne mogućnosti za razvoj različitih vidova turizma, kao što su: tranzitni, manifestacioni, lovni i ribolovni, poslovni, seoski i drugi. U okviru „Velikogospojinskog sabora“, održava se i nadaleko poznata manifestacija sa tradicijom dugom 156 godina – Derventski vašar, jedan od najpoznatijih vašara bivše Jugoslavije. Pored vašara, održava se i veliki broj kulturno-umjetničkih i sportskih aktivnosti (sportska takmičenja, Sajam privrede, motorijada, izložbe, prezentacije i sl.)

Opština Derventa ušla je u sastav srednjovjekovne bosanske države u 13. odnosno u 14. vijeku u okviru župa Usore na jugu te Ukrine i Glaža na sjeveru. 1463. godine u borbi sa Turcima, područije sjeverne Bosne, a sa njim i Dervente ostalo je još šezdesetak godina u rukama mađarske države, odnosno banovine Jajačke i Srebreničke.

Kad su Turci 1521.g. zauzeli Beograd, i 1526.g. kod Mohoča pobjedili Ugarsku vojsku, put u Mađarsku i Hrvatsku bio je otvoren. Gazi Husrevbegu 1535.g. zauzeo Kastel Kobaš na Savi, a 1536.g. Kastrum Dobor na Bosni, čime je prostor Dervente ušao u tursku državu. Prvi put se naziv Derventa javlja u austrijskim izvorima 17.vjeku između Požarevačkog i Beogradskog mira (1718-1739). Derventa se spominje kao utvrđenje (palanka), koja je mogla nastati krajem 16.vijeku.

Derventa vašar

Derventa vašar

Između dva rata osnovna privredna grana u opštini Derventa je bila poljoprivreda, koja se odlikovala ekstezivnošću. U ratarstvu je osnovni proizvod bio kukuruz,u voćarstvu šljiva,dok su osnovu stočnog fonda cinili goveda i ovce. U gradu su najrazvijenini bili zanatstvo, trgovina, nešto saobraćaja i industrija u začetcima. Bilo je dosta obućara, brijača, krojača, stolara, slastičara, piljara itd. Trgovina je bila sva u rukama privatnika, usitnjena i svaštarska uz veliki broj sitnih preprodavaca. Početkom ovog vijeka Derventa je već postala i bogato trgovačko mjesto, a njena okolina važila je kao jedan od najplodnijih krajeva tadašnje Bosne.

Nakon Drugog svjetskog rata u kome je život izgubilo oko hiljadu ljudi sa ovog područija i znatnih razaranja, Derventa osamdesetih godina dostiže vrhunac u svom razvoju i svrstava se u gornji dio ljestvice srednjih razvijenih opština u Bosni i Hercegovini.