Željko Komšić

Željko Komšić
Željko Komšić

Rođen 20. januara 1964 god. u Sarajevu, gdje se redovno školovao i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom školovanja bio aktivan u studentskom pokretu.

U 1992 godini radio kao diplomirani pravnik u Zavodu za mirovinsko osiguranje BiH. Odmah nakon agresije na BiH dobrovoljno pristupio u redove Armije BiH, pokazao izuzetnu hrabrost u odbrani Sarajeva i odlikovan najvišim ratnim odlikovanjem “Zlatni ljiljan”. U vojsci dobio čin natporučnika i na vlastiti zahtijev demobilisan početkom 1996 godine.

Od 1996 do 1998 godine radio u Ministarstvu za raseljena lica i izbjeglice Federacije BiH. Aktivno politički djeluje u Socijaldemokratskoj partiji BiH i biva izabran za vijećnika grada Sarajeva.

Od 1998 do 2000 godine obavlja dužnost predsjednika Gradskog vijeća grada Sarajeva.

Na lokalnim izborima 2000 godine izabran je za vijećnika, a potom za načelnika općine Novo Sarajevo, gdje ostaje na dužnosti do jeseni 2001 godine.

Nakon uspostave diplomatskih odnosa BiH sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, 2001 godine postavljen je na dužnost prvog izvanrednom i opunomoćenog ambasadora BiH u Beogradu. U proljeće 2003 godine dao je ostavku na dužnost ambasadora BiH u SRJ u znak neslaganja sa nacionalističkim konceptom vlasti u BiH.

Od 2003 do 2004 godine obavljao dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva. Na lokalnim izborima 2004 godine pobijedio i izabran za načelnika općine Novo Sarajevo.

Na općim izborima 2006 godine u BiH kandidirao se za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, pobijedio i izabran na dužnost člana Predsjedništva BiH sa četvorogodišnjim mandatom, počev od 01.oktobra 2006 godine.

Oženjen je i otac jedne kćerke.

bih-x.info