Bosanska Kostajnica

VIJESTI IZ BOSANSKE KOSTAJNICE SMJEŠTAJ U BOSNI I HERCEGOVINI GASTRO U BOSNI I HERCEGOVINI

 

grb-Bosanska-Kostajnica-BiH

grb Bosanska Kostajnica, BiH

Naziv: Bosanska Kostajnica

Općina: Bosanska Kostajnica

Površina: 132 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska

Država: Bosna i Hercegovina

Bosanska Kostajnica

Bosanska Kostajnica

Bosanska Kostajnica je općina i grad u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini.

Trgovački saobraćaj na ovom prostoru se odvijao još u doba Rimljana. Imena naselja iz toga doba nisu poznata, ali je njihovo postojanje duž puteva neminovnost.

U Bosanskoj Kostajnici su pronađeni tragovi rimskog vodovoda, stambenih i drugih objekata. Na području grada se i danas nailazi na tragove troske i ugljena, što je dokaz da su se tu nalazili rudnici i topionica željeza.

Ime Kostajnica se prvi put pominje 1258. godine, a nastalo je od riječi “kesten”, kojim obale rijeke Une obiluju. Bosanska Kostajnica je tokom svog postojanja mijenjala mnoge gospodare.

Nakon Drugog svjetskog rata u u Kostajnici i Petrinji su podignuta dva partizanska groblja. Uređene su i dvije spomen-kosturnice na brdu Zečevu, gdje su ustaše ubile preko 2′600 žena i djece.

rijeka Una

rijeka Una

Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, vlasti u Bosanskoj Kostajnici izbacuju “Bosanski” iz naziva, kao što je učinjeno i u slučaju ostalih općina koje su sadržavale “Bosanski” u svom nazivu. Međutim, u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH od 22. septembra 2004. godine, je vraćeno ranije ime, Bosanska Kostajnica.

Bosanska Kostajnica je svoju općinu imala je do šezdesetih godina dvadesetog vijeka, a ponovo je formirana tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, izdvajanjem iz sastava općine Bosanski Novi (danas Novi Grad).

Naseljena mjesta u općini Bosanska Kostajnica su: Bosanska Kostajnica, Gornja Slabinja, Grdanovac, Gumnjani, Kalenderi, Mrakodol, Mraovo Polje, Petrinja, Pobrđani, Podoška, Tavija i Zovik.

Džamija Azizija

Džamija Azizija

Džamija Azizija

Džamija Azizija je sagrađena 1862. godine u Bosanskoj Kostajnici voljom Osmanskog sultana Abdul-Aziza, a u potpunosti je srušena 1992. godine.

Nakon što je džamija minirana, ruševine su razvezene kako bi se zameo svaki trag njenog postojanja.

Džamija je ponovno izgrađena i otvorena 12. jula 2008. godine.

Stari grad Zrinski

Stari grad Zrinski

Stari grad Zrinski

Grad Bosanska Kostajnica je smješten na rijeci Uni, oko 40 kilometara od njenog ušća u rijeku Savu, na samoj granici sa Hrvatskom Kostajnicom u susjednoj Hrvatskoj, gdje se nalazi i Stari grad i utvrda Zrinski.