Nikola Spiric

Nikola Špirić je rođen 4. septembra 1956. godine u Drvaru, Bosna i Hercegovina.

Nikola Špirić, BiH

Nikola Špirić, BiH

Bosanskohercegovački političar i akuelno Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Špirić je po zanimanju profesor. Bio je na većem broju političkih pozicija uključujući četverogodišnji mandat u Parlamentu Bosne i Hercegovine.