Modriča

VIJESTI IZ MODRIČE
SMJEŠTAJ U MODRIČI
GASTRO U MODRIČI

 

Modriča grb

Modriča grb

Naziv: Modriča
Opcina:Modriča
Površina: 297 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

 

Modriča je grad i središte istoimene općine u Bosanskoj Posavini.

Modriča se kao naseljeno mjesto, prvi put pominje 1323. godine, u povelji bosanskog bana Stjepana II Kotromanića.

U Povelji bana Stjepana II Kotromanića iz 1323. godine, knez Grgur Stjepanić je od bosanskog bana Stjepana II Kotromanića dobio pet sela u tadašnjoj oblasti Usori: “prvo Čečava drugo Hrastuš, treće sela u Nenavištu Jakeš, Volović i Modrič.”

Modriča

Modriča

Općina Modriča se prostire na tri posebna geografska područja, zahvatajući po manji dio svakog od njih: mali dio od ravnice bosanske Posavine, sa dijelom doline rijeke Bosne, dio od područja masiva planine Vučjaka na lijevoj obali rijeke Bosne i dio od područja masiva planine Trebave na desnoj strani rijeke Bosne.

Po svom geografskom položaju pripada pojasu umjereno-kontinentalne klime. Srednja godišnja temperatura se kreće oko 12,5°C, godišnja količina padavina iznosi 850 litara po metru. U toku godine ima oko 80 vedrih, 170 oblačnih, a ostalo promjenljivih dana.

HISTORIJA

Modriča, tvrđava

Modriča, tvrđava

Prema dosadašnjim saznanjima, najstariji zemljoradnici na prostoru opštine javljaju se tokom srednjeg i kasnog perioda neolita (Kulište u Kruškovom polju). Znatno kasnije, prije oko 4500 godina udareni su temelji prvom naselju i utvrđenju na brijegu Dobor.

Oko novosagrađene tvrđave Dobora, smjenjuju se događaji koji su predznak kraja bosanske državne samostalnosti. To su sukobi sa Mađarima 1393. / 94. i 1408. godine i sječa oko 170 bosanskih boljara na njegovim bedemima. Nastaje period krvavih sukoba između Mađara i Turaka, a lokalno stanovništvo najviše stradava i pati.

Osmanlije osvajaju Dobor i Modriču 1536. godine. Na osnovu odredbe Berlinskog ugovora iz 1878. godine, Austro-Ugarska je sa svojom vojskom ušla na teritoriju Bosne i Hercegovine. U ovom vremenu Modriča je uvrštena 1897. godine u varoši, kakvih je ozvaničeno 66 u Bosni i Hercegovini. Osnovno zanimanje stanovništva, grada i okolnih sela, bila je poljoprivreda.

Rafinerija ulja, Modriča

Rafinerija ulja, Modriča

Početak Drugog svjetskog rata obilježava ulazak njemačke vojske u Modriču 16. aprila 1941. godine. Po odlasku njemačke vojske 22. juna na istočni front, vlast u Modriči uspostavlja NDH. 9. aprila 1945. godine jedinice NOVJ su ušle u Modriču. Od tog dana Modriča počinje da se oporavlja od ratnih dejstava, a uporedo i društveni i ekonomski preporod.

Od 1992. pa do današnjih dana – period je opšte stagnacije. Većina društvenih preduzeća ne radi, a samo mali broj održava kakvu-takvu proizvodnju.