Ključ

VIJESTI IZ KLJUČA SMJEŠTAJ U KLJUČU GASTRO U KLJUČU

 

Ključ grb

Ključ grb

Naziv: Ključ
Opcina: Ključ
Površina: 850 km²
Stanovništvo: 22.293

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Unsko-sanski

Država: Bosna i Hercegovina
Grb općine Ključ se sastoji iz simbola koje predstavljaju historiju, prirodna bogatstva, turizam, poljoprivredu i privredu općine Ključ.

 

Ključ

Ključ

Ključ je mali, živopisni grad koji se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine u Bosanskoj krajini tačnije u najjužnijem dijelu Unsko-sanskog kantona.

Grad Ključ je i sjedište istoimene općine. Ime je dobio zahvaljujući svom geostrateškom i dominirajućem položaju nad svojom okolinom.

Na području općine Ključ nalaze se izvori triju rijeka: Sane, Sanice i Ribnika. Radi se o rijekama koje su i pored opće zagađenosti okoline u današnjim vremenima uspjele ostati nezagađene i predstavljaju veliki potencijal za ribolov.

HISTORIJA
Kluč se prvi put spominje se 1322. godine u Povelji bosanskog bana Stjepana II Kotromanića  kojom on potvrđuje ključkom knezu posjed njegovog djeda. Banica sa Ključem pripadala je knezovima Stjepančićima (Hrvatinićima). Vukoslav sin kneza Hrvatina spominje se od 1315. do 1325. godine kao ključki knez.

Grad je nastao  kao posljedica povoljnog geografskog položaja i preduvjeta lokalne prirodne sredine izraženih prije svega u fortifikacijskim prednostima njegovog smještaja.

Stari grad Ključ i njegovi gospodari imali su značajnu ulogu u historiji srednjevjekovne Bosanske države. Tvrdi grad Ključ predstavljao je značajno trgovačko središte, raskrsnicu puteva, a u njegovim utvrdama potražio je utočište i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević bježeći ispred Osmanlijske ekspanzije u Bosni 1463. godine. Poslije bitke ispod grada kralj se predao Turcima i oni ga odvode u Jajce, gdje su ga i pogubili. Sa predajom posljednjeg bosanskog kralja u Ključu, pala je i srednjevjekovna Bosanska država i završila njena historija u Ključu.

Ključ

Ključ panorama

Za vrijeme kreljevine SHS Ključ je ušao u sastav banovine Hrvatske. U periodu između dva svjetska rata dobio je električnu rasvjetu, sokolski dom, drugu pravoslavnu crkvu. U toku Drugog svjestskog rata područje općine Ključ je potpuno razrušeno, pripadnici svih naroda i narodnosti su pretrpile veljike žrtve.

U periodu od 1945. do 1991. godine tekao je proces obnove i izgradnje privrednih i vanprivrednih objekata, te objekata infrastrukture. U ovom periodu izgrađen je novi grad, sela su obnovljena i stvoreni su uslovi za normalan život.

TURIZAM

Kljucka regata

Kljucka regata

Općina Ključ predstavlja turistički biser sa jedinstvenim prirodnim ljepotama i neokrnjenom prirodom.

Sa turističkog aspekta raspolaže značajnim resursima i predispozicijama za razvoj raznih vidova turizma kao što su: lovni, ribolovni, avanturistički i kulturno-historijski.

Ključka regata
Tradicionalna turističko – sportska manifestacija koja se održava 22. jula na rijeci Sani sa  startom u Velečevu i ciljem u Sokolovu i ima karakter međunarodne manifestacije. Na regati se tih dana okupi od 600 do 1000 učesnika, gostiju i građana. Po broju učesnika u rangu je Unske regate.

 

Ključ - stari grad

Stari grad je građen u romansko-gotičkom stilu, pružajući se u dužini od 300 m i širini od 100 do 150 m. Leži na nadmorskoj visini od 521 m. Sastoji se iz tri kompleksa: rimskog, srednjevjekovnog sa podgrađenjem i osmanlijskog dijela (tabor tvrđava).

Predstavlja zanimljiv primjer preinake prirodne utvrde u utvrdu od bitne vojne važnosti. Svojim zastrašujućim smještajem, visoko iznad Sane, uvijek je privlačio pažnju prolaznika.

Drugi značajni srednjovjekovni grad je Kamičak, na lijevoj obali rijeke Sane. Značajan je i Lapidarijum u gradu Ključu sa miljokazima, stećcima i nišanima kao i Muzejska zbirka sa veoma značajnim eksponatima koji potiču od antičkog perioda do danas. Ovdje se nalaze značajni nalazi oruđa i oružja, nakita, fragmenata posuđa kao i fargmenata građevina.