Bosanski Brod

VIJESTI IZ B. BRODA
SMJEŠTAJ U B. BRODU GASTRO U B. BRODU

 

 

Naziv: (Bosanski) Brod
Općina:(Bosanski) Brod
Površina: 234 km²

Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Republika Srpska
Država: Bosna i Hercegovina

Bosanski Brod

Bosanski Brod

Bosanski Brod je grad i središte istoimene općine na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, na desnoj obali rijeke Save.  Bosanski Brod se nalazi na široko otvorenoj i lako prohodnoj Peripanonskoj niziji. Sjevernu granicu čini rijeka Sava, koja meandrira i često plavi svoju aluvijalnu ravan.

Tragovi praistorijskih kultura koji su dosada otkriveni u Brodskom kraju upućuju na zaključak da je na ovom prostoru život ljudske zajednice tekao u kontinuitetu od starijeg kamenog doba. Na to je uticala povoljna klima, bogatstvo vodom, plodno zemljište.

Ime naselja se prvi put spominje 1691. godine, a glasi Turski Brod. Zbog svoje strateške važnosti Turci u Brodu grade tvrđavu koja ubrzo biva srušena. Kao simbol tog vremena i danas stoji njen rival – tvrđava u Slavonskom Brodu.

Nakon Bečkog kongresa 1878. godine Austro-Ugarska monarhija gradi most preko Save a zatim i uskotračnu prugu ka jugu. Naselje dobija veliki značaj ulazne kapije u Bosnu i od tada ponosno nosi naziv “Vrata Bosne”. Austrijske vlasti u Brodu grade veliku željezničku stanicu jedinu takvu u ovom dijelu Evrope koju do temelja ruše saveznički bombarderi 1945. godine.

Brod više od tri vijeka traje pod sadašnjim imenom, a decenijama je nosio naziv Bosanski Brod što mu je ukinuto nakon posljednjeg rata.