Vodič

Kravice, Bosna i Hercegovina

Kravice, Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina predstavlja prelijepu i izuzetno zanimljivu turističku destinaciju, što je u najvećoj mjeri rezultat njenog geografskog položaja, izuzetnih prirodnih ljepota, kulturno-historijskih vrijednosti i pogodnih klimatskih uslova.

Na području Bosne i Hercegovine vijekovima su se ukrštale različite kulture, religije i tradicije, što daje dodatnu vrijednost kreiranju specifičnog turističkog proizvoda i obogaćuje ponudu. Zahvaljujući tome, Bosna i Hercegovina posjeduje brojne prirodne te ljudskim radom i aktivnošću stvorene mogućnosti za razvoj različitih vrsta turizma, među kojima izdvajamo:

Planinski turizam: Olimpijske planine Bjelašnica, Jahorina, Igman i Trebević (Sarajevo), Vlašić (Travnik),… su izuzetni resursi u funkciji razvoja zimskog turizma i sportske rekreacije.

Banjski turizam: Banje na Ilidži (Sarajevo), u Fojnici, Kiseljaku, Tesliću, Tuzli, Olovu, Srebrenici, Višegradu… predstavljaju bogatstvo termalnih izvora radioaktivne i mineralne vode koji su još u ranom historijskom periodu bile predmet eksploatacije u svhu liječenja.

Neum

Neum

Promorski turizam:
Jedini bosanskohercegovački primorski grad Neum sa 270 sunčanih dana u godini je ujedno i jedini izlaz Bosne i Hercegovine na Jadransko more koji svojom okolinom (Mostar, Stonski zaljev, Hutovo blato) pruža jedinstvene mogućnosti za odmor i rekreaciju. Povoljni klimatski uvjeti omogućuju u Neumu, osim kupanja i sunčanja, gotovo tokom 7 mjeseci godišnje i klimatsku terapiju, koju čine čisti primorski zrak, šetnje obalom, te bavljenje raznim sportovima na vodi i sl.

Međugorje

Međugorje

Religijski turizam: Međugorje je nakon “pojavljivanja Djevice Marije” postalo moderan centar vjerskog turizma sa izgrađenim kapacitetima, infrastrukturom i ostalim sadržajima. Treba spomenuti i Prusac, Jajce, te monogobrojne vjerske i kulturno-religijske spomenike koji na ovim prostorima vijekovima vijekovima egzistiraju u savršenom skladu.

Blidinje, Bosna i HercegovinaLovni i ribolovni turizam: Očuvanost prirode, bogatstvo rijeka, jezera, razne vrste divljači predstavljaju izuzetnu turističku atrakciju u Bosni i Hercegovini.

Kongresni turizam: Mogućnosti i resursi za ovu vrstu turizma postoje u svim većim gradovima Bosni i Hercegovine – Sarajevo, Zenica, Tuzla, Bihać, Banja Luka, Mostar.

Šatorsko jezero

Šatorsko jezero

Mnoga bosanskohercegovačka prirodna bogatstva od presudne važnosti su još uvijek sačuvana. To su kanjon Rakitnice, kanjon Krušnice, rezervati ptica Hutovo blato i Bardača, prašuma Perućica, jezera kao što su Blidinje, Prokoško, Šatorsko i Boračko, vodopadi Kravice, Skakavac, Kozica, rijeka Una sa svojim slapovima, gornji tok Neretve, izvor Bune…

U periodu do 1992. godine su izgrađeni značajni turistički kapaciteti, infrastruktura i transportna mreža predstavljajući solidnu osnovu za dalji razvoj ove djelatnosti. Stručni kadrovi su potvrdili svoju vrijednost i stekli nova iskustva u organizaciji XIV Zimskih olimpijskih igara 1984. godine, kao i mnogih drugih međunarodnih sportskih, kulturnih i privrednih manifestacija.

U periodu od 1992. -1995. godine došlo je do velikog razaranja i uništavanja turističkih kapaciteta. Danas je određeni broj uništenih objekata turističke ponude Bosne i Hercegovine opet u funkciji.

Aktivnostima formiranih turističkih zajednica, udruženja turizma pri privrednim komorama, mnogobrojnim kvalitetnim turističkim agencijama, većinom privatiziranim preduzećima iz ove oblasti, te podrškom nadležnih vladinih institucija turizam Bosne i Hercegovine bi mogao postati jedna od glavnih privrednih djelatnosti koja će istovremeno promovirati državu u jednom potpuno novom svjetlu.