Hadžići

VIJESTI IZ HADŽIĆA SMJEŠTAJ U HADŽIĆIMA GASTRO U HADŽIĆIMA
Hadžići  grb

Hadžići grb

Naziv: Hadžići
Opcina: Hadžići
Površina: 273 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Sarajevski
Država: Bosna i Hercegovina

 

Hadžići su jedna od devet općina Kantona Sarajevo.

Hadžići

Hadžići panorama

Hadžići su općina koja ima izvanredne uslove za razvoj turizma. Zimski sportski tereni na Igmanu i Bjelašnici, šume bogate divljačju pružaju izvanredne mogućnost za lovni turizam.

Uz olimpijske planine Igman i Bjelašnicu tu su i Šavnici, jedno od najljepših skijališta gdje je izgrađena savremena ski staza, na kojoj se mogu održavati međunarodna takmičenja, a sagrađen je i skijaški dom sa preko 50 ležaja.

Hadžići su bogati rijekama i potocima sa dosta ribe, posebno potočne pastrmke. Zbog svog položaja Općina je poznata po seoskom turizmu, te prirodnoj hrani, a posebni specijaliteti su sir i kajmak sa bjelašničkih sela.

Igman

Igman

Općina koja ima izvanredne uslove za razvoj turizma. Zimski sportski tereni na Igmanu i Bjelašnici, šume bogate divljačju pružaju izvanredne mogućnost za lovni turizam.

Uz olipiske planine Igman i Bjelašnicu tu su i Šavnici, jedno od najljepših skijališta gdje je izgrađena savremena ski staza, na kojoj se mogu održavati međunarodna natjecanja, a sagrađen je i skijaški dom sa preko 50 ležaja.

Hadžići su bogati rijekama i potocima sa dosta ribe, posebno potočne pastrmke. Zbog svog položaja Općina je poznata po seoskom turizmu, te prirodnoj hrani, a posebni specijaliteti su sir i kajmak sa bjelašničkih sela.

Na današnjem prostoru Hadžića u periodu prahistorije, postojala je primarna komunikacija koja je dolinom rijeke Neretve išla u istočnu BiH. Antička komunikacija koja je ovdje uspostavljena u 2. vijeku nove ere pratila je prahistorijsku predhodnicu. Na teritoriji današnje Općine Hadžići uočljivo je da su prahistorijska naselja (Gradine) bila smještena na obroncima Ormanja, Bjelašnice i Igmana te u dolini rijeke Zujevine. Od arheoloških lokaliteta izdvajaju se hronološki nedefinisani u Tinovu brdu, Gradelju i Gradini (Gradac).