Kiseljak

VIJESTI IZ KISELJAKA SMJEŠTAJ U KISELJAKU GASTRO U KISELJAKU

Kiseljak Grb

Kiseljak Grb

Naziv: Kiseljak
Opcina: Kiseljak
Površina: 165 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Srednjobosanski
Država: Bosna i Hercegovina

Kiseljak je gradić i sjedište istoimene općine u  Srednjobosanskom kantonu, Bosna i Hercegovina.

Kiseljak

Kiseljak

Općina i grad Kiseljak nalazi se u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine, na mjestu gdje se križaju putevi koji povezuju sve njene dijelove.

Prosječna nadmorska visina je 475 m. Teritorij na kojem je naselje razvijeno, dio je kiseljačke kotline koja se proteže od Paleške ćuprije na jugu, do Gromiljaka na sjeveru, a koju okružuju Jasikovica, Graščica, Berberuša i druga brda s nadmorskom visinom od 700 m do 1.250 m.

Kroz Kiseljak protječe rijeka Lepenica, koja u naselju prima pritoke Kreševčicu i Rotiljski potok, te se na sjeveroistočnoj periferiji naselja ulijeva u rijeku Fojnicu.

Kiseljak, rijeka Lepenica

Kiseljak, rijeka Lepenica

Danas je Kiseljak još uvijek važna stanica na raskršću živih puteva i samim tim značajno tranzitno sjedište mada je zadržao epitet čuvenog lječilišta.

Općina Kiseljak raspolaže velikim prirodnim bogatstvima na kojima su zasnovane perspektive njenog razvoja.
Pored mineralne i termalne vode, radioaktivnog blata i radioaktivnog plina, Kiseljak raspolaže i sa velikim šumskim i rudnim bogatstvima, prvenstveno sa ležištima crvene i bijele gline (kaolina) i dolomitnog pijeska.

Ono po čemu se Kiseljak danas ističe od drugih gradova BiH-a je prije svega mineralna voda – kiseljak! Samo ime i grada govori o važnosti ovog prirodnog fenomena.

Srednja godišnja temperatura zraka u Kiseljaku je 9,1 0C, pri cemu je najtoplije u julu, kad je prosjecna temperatura 18,5 0C, a najhladnije u januaru – 1,8 0C. Najviše padalina bilježi se u julu i oktobru i one su u skladu s planinskom klimom srednje Bosne. S obzirom na izneseno, Kiseljak je, s klimatskog aspekta, pogodna destinacija za razlicite turističke aktivnosti.