Vogošća

VIJESTI IZ VOGOŠĆE SMJEŠTAJ U VOGOŠĆI GASTRO U VOGOŠĆI

 

Vogošća

Vogošća, grb

Naziv: Vogošća
Općina: Vogošća
Površina: 71 km²
Stanovništvo: 21.595 (iz 2009 godine)

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina

 


Općina Vogošća je općina u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Vogošća

Vogošća

Prije posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini Vogošća je bila općina u sklopu Grada Sarajevo, od čijeg centra je udaljena 6 kilometara, da bi nakon potpisivanja dejtonskog Mirovnog sporazuma dobila status samostalne općine i zajedno sa još devet općina čini Kanton Sarajevo.

Općinu Vogošća sačinjava 8 mjesnih zajednica: Vogošća I, Vogošća II, Blagovac, Hotonj, Kobilja glava, Semizovac, Svrake, Gora.

Vogošća se nalazi u slivu rijeke Bosne, na prostoru između Sarajevskog i Visočkog polja. Teritorija obuhvata dvije stare seoske općine – Gornju i Donju Vogošću i proteže se od Sarajevskog polja do ušća Misoče u rijeku Bosnu u Ilijašu.

Općina Vogošća se prvi put spominje pod imenom “GOGOŠTA” davne 1445. godine u vrijeme turskog prodiranja na Balkan. Današnji oblik imena dobila je početkom druge polovine XVI vijeka. Prekretnica u historiji ove Općine je izgradnja preduzeća “TITO” Vogošća koje početkom šezdesetih godina mijenja naziv u “PRETIS”.

Današnje naselje Vogošća se naglo razvija nakon završetka Drugog svjetskog rata, zahvaljujući prije svega izgradnji vojno-industrijskog kompleksa preduzeća “Pretis”.

Kroz Vogšću prolazi magistralni put Bosanski Brod – Sarajevo – Metković (Hrvatska), magistralna željeznička pruga Vinkovci (Hrvatska) – Sarajevo – Ploče (Hrvatska).

TURIZAM:

vodopad Skakavac

vodopad Skakavac

Na području Općine Vogošća nalazi se nekoliko lokacija koje se mogu tretirati kao posebno značajna područja iz ugla očuvanja čovjekove okoline, ali i iz ugla razvoja turizma.

Prije svega to je područje vodopada Skakavac, zatim područje oko odmarališta Crvenog križa u Jošaničkom Potoku, te lovište
“Vogošća”.

Područje vodopada Skakavac smješteno je u sjevernom dijelu Kantona Sarajevo, zahvatajući prostor južnih obronaka Ozrena, vrha i sjevernih padina Bukovika i prostire se preko teritorije četiri općine, izmeñu ostalih i Općine Vogošća. Zaštićeno područje obuhvata 1.434,21 hektara.

U evidenciji Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeña Sarajevo na području općine Vogošća evidentirano je šest područja koja su tretirana kao prirodna baština i to:
1. Debelo brdo, Vogošća, park-šuma
2. Perački potok – hidrološki spomenik
3. Jošanički potok – hidrološki spomenik
4. Sumporno vrelo (Smrdljiva voda), Gornja Jošanica, hidrološki spomenik
5. Papino vrelo, Vogošća, brdo Kremeš, hidrološki spomenik
6. Izvor Zmajevac, Vogošća, hidrološki spomenik