Gornji Vakuf / Uskoplje

VIJESTI IZ G. VAKUFA / USKOPLJA SMJEŠTAJ GASTRO

Gornji Vakuf-Uskoplje

Gornji Vakuf-Uskoplje

Naziv: Gornji Vakuf / Uskoplje
Opcina: Gornji Vakuf / Uskoplje
Površina: 402 km²
Stanovništvo: nema aktuelnih podataka

Entitet: Federacija BiH
Kanton: Srednjobosanski
Država: Bosna i Hercegovina

v

Gornji Vakuf - Uskoplje

Gornji Vakuf je smješten u gornjem toku rijeke Vrbas u Skopaljskoj dolini koja je duga 27 km, a široka samo 2 km. Okružen je planinama Vranicom sa istočne i Radušom sa zapadne strane. Leži na četiri rijeke: Vrbasu, Bistričkoj rijeci, Trnovači i Kruščici. Nadmorska visina općine je od 670 do 2112m.

Općina zahvata površinu od 402,7 km2. Prema popisu iz 1991. godine u Gornjem Vakufu je živjelo oko 25.000 stanovnika, pretežno bošnjačke (14.000) i hrvatske (10.000) nacionalnosti. Gornji Vakuf je prije rata spadao u red srednje razvijenih općina, a nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, našao se u sastavu Srednjebosanskog kantona.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje je bogata prirodnim ljepotama od kojih se ističu : izvor rijeke Vrbas koji se nalazi pod Zec-planinom, planina Vranica, planina Raduša sa Raduškim jezerom, rijeke Vrbas, Kruščicu, Trnovaču, Crnidol sa poznatim slapom te četiri Ždrimačka jezera. Lovišta “ Vranica” i “Raduša” spadaju među najbogatija lovišta u Europi sa visokom i niskom divljaći ( medvjed, srndać,divokoza, divlja svinja, tetrjeb, …). Klima u Gornjem Vakufu je izuzetno pogodna za razvoj povrtlarskih kultura, a pogotovo kupusa. Gornjevakufsko polje pruža izuzetne uslove za proizvodnju kupusa, a dovoljan je podatak da je kupusom zasijano 4000 do 5000 dunuma sto čini 10% oraničnih površina ovog područja.

Gornji Vakuf - Uskoplje

Gornji Vakuf - Uskoplje

HISTORIJA – Gornji Vakuf kao gradsko naselje nastao je krajem XVI vijeka. Sam naziv grada upućuje na to da je njegov osnutak povezan sa institucijom Vakufa. Institucija vakufa predstavlja zakladu koja služi vjerskim i humanitarnim svrhama muslimana.

Postanak Gornjeg Vakufa je u najužoj vezi sa vakufom Mehmed-bega Stočanina, a to znači da je njegova džamija bila od fundamentalnog značaja za osnutak grada. Prema raspoloživim podacima (natpisna ploča o izgradnji džamije) Mehmed-beg je svoju džamiju završio 1001. hidžretske godine što odgovara 1592 ili 1593 godini. Veliki doprinos odbrani bosanskih granica Gornjovakufljani su dali u čuvenom boju pod Banjalukom 1737.godine kada su “odbili Švabu od Bosne”. Pjesnik Mustafa-hadži Muhlisija zvani Bošnjak piše o ovom boju. “Haber o provali Švabe došao je kasno pa su naši preci požurili da stignu na bojno polje. Usiljenim maršom stigli su pod Banjaluku. Kažu da su bezi sjahivali sa konja i prepuštali fukari da jaše kako bi na vakat stigli.”

Gornji Vakuf - Uskoplje

Gornji Vakuf - Uskoplje

U vrijeme austro-ugarske vladavine Gornji Vakuf je postao značajan za tadašnju vlast zbog prirodnog bogatstva koje se uveliko eksploatisalo u druge dijelove zemlje. U Prvom i Drugom svjetskom ratu Vakuf je pretrpio značajna razaranja i ljudske gubitke, što od požara što od borbenih dejstava. Revolucionarnost, rodoljublje i visoku patriotsku svijest ljudi Gornjeg Vakufa i okoline više nego ilustruju impresivni podaci o njihovom doprinosu pobjedi u NOR-u. Pored 69 žrtava fašističkog terora, u temelje slobode uzidalo je svoje živote i 94 borca, od ukupno 370, medju kojima je bilo i 6 žena, te 12 pionira. Gornji Vakuf je prvi put oslobođen 12. jula 1942. godine i taj datum se slavio kao Dan oslobođenja općine.

Tokom rata u BiH tvornička infrastruktura je uništena tako da sada nijedna tvornica neradi sa kompletnim ili bolje rečeno sa nikakvim kapacitetima. Rat (1992.-1995.godine) ostavila je velikog traga: 75% građevinskih objekata je uništeno, tako da je Gornji Vakuf jedan od najrazrušenijih gradova u BiH.